Header Ads

ปราจีนบุรี - ตำบลท่าตูม ปราจีนบุรีจัดงาน "รวมพลังคนท่าตูม เดิน-วิ่ง เทิดไท้องค์ราชัน"

วันนี้ 22 กันยายน 2562 เวลา 06.00 น. ที่ลานกิจกรรม304 นางสวาท เจริญสุข กำนันตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี กล่าวเปิดงาน "รวมพลังคนท่าตูม เดิน - วิ่ง เทิดไท้องค์ราชัน"เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชนและเพื่อสานสัมพันธ์ประชาชนในชุมชนเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม 304 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ในการจัดงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนหลักจาก ท่านอะนนท์ เจริญสุข อดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม และได้รับความร่วมมือจาก ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องที่-ผู้นำท้องถิ่น กลุ่มสตรีแม่บ้าน ประชาชนชาวตำบลท่าตูม มูลนิธิกู้ภัย ห้างร้าน และบริษัทต่างๆในนิคมอุตสาหกรรม 304 การดำเนินงานครั้งนี้ เปิดให้ประชาชนเข้าร่วมลงทะเบียนฟรี และมีเสื้อให้กับผู้ลงทะเบียนทุกคนฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย มีผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ระยะทาง เดินและวิ่ง 8 กิโลเมตร

ภาพ/ข่าว  อลงกรณ์  คุณกิตติมานนท์ 0878789225
ขับเคลื่อนโดย Blogger.