Header Ads

ตราด-ททท สำนักงานตราด ร่วมกับชมรมธุรกิจนำเที่ยวจังหวัดตราด นำอาสาสมัครด้านการท่องเที่ยว ลงพื้นที่เกาะช้างสมทบกับภาคส่วนทำความสะอาดและเก็บขยะจากน้ำป่าพัดพามา ในบริเวณชายหาด ในอำเภอเกาะช้าง

ททท สำนักงานตราด ร่วมกับชมรมธุรกิจนำเที่ยวจังหวัดตราด นำอาสาสมัครด้านการท่องเที่ยว ลงพื้นที่เกาะช้างสมทบกับภาคส่วนทำความสะอาดและเก็บขยะจากน้ำป่าพัดพามา ในบริเวณชายหาด ในอำเภอเกาะช้าง
นายสมผล จตุรัส รองผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานตราด นำคณะสื่อมวลชนจังหวัดตราด ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดและเก็บขยะบริเวณชายหาดต่างๆ ในพื้นที่เกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด โดยมีชมรมธุรกิจนำเที่ยวจังหวัดตราดนำอาสาสมัครด้านการท่องเที่ยวจากจังหวัดต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๕๐ คน โดยแบ่งพื้นที่ในการปฏิบัติงาน บริเวณหาดคลองพร้าว และ หาดไก่แบ้
นางหยาดเดือน ทิพย์สุวรรณ ประธานชมรมธุรกิจนำเที่ยวจังหวัดตราด
กล่าวว่า หลังจากเกิดน้ำป่าไหลหลากเกาะช้างเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมา ทำให้เกิดผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในระดับหนึ่ง ถนน สะพานบางจุดชำรุด เกิดความลำบากในการเดินทาง และสิ่งคนในพื้นที่ได้เร่งช่วยกันจัดการคือตามชายหาดที่ถูกพัดมามากับน้ำ ซึ่งจุดที่มากที่สุดคือหาดคลองพร้าว และหาดไก่แบ้ บางจุดใช้คนเก็บได้ บางจุดต้องใช้เครื่องจักรในการจัดเก็บ ในส่วนที่เป็นเศษไม้ ใบไม้ จะใช้วิธีการฝังกลบ ส่วนจำพวกพลาสติก ก็จะเก็บรวบรวมเพื่อดำเนินการที่เหมาะสมต่อไป

ประธานชมรมธุรกิจนำเที่ยวจังหวัดตราด กล่าวด้วยว่า จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ถึงความสมัครสมานของคนรักเกาะช้างในจังหวัดตราด และนอกจังหวัด ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ได้ยื่นมือเข้ามาช่วย ที่ได้มาช่วยกันอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะการนำอาสามาร่วมทำความสะอาด เก็บขยะ ครั้งนี้ทางชมรมฯได้รับการสนับสนุน อุปกรณ์และเครื่องดื่มจากทาง ททท.สำนักงานตราดแก่อาสาผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย
สำหรับการเดินทางในเกาะช้าง ขณะนี้สามารถสัญจรได้หมดแล้วทุกเส้นทาง แต่ควรเพิ่มความระมัดระวัง โดยเฉพาะจุดที่สะพานและถนนชำรุด ซึ่งอยู่ระหว่างการซ่อมบำรุง ส่วนนักท่องเที่ยวก็สามารถเดินทางสู่เกาะช้างได้ตามปกติแล้ว


ข่าวโดยนิมิตร คชพร ทีมข่าวภูมิภาคจังหวัดตราดรายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.