Header Ads

นราธิวาส-อ.รือเสาะจัดงานอาซูรอสานสัมพันธ์ สานสัมพันธ์ชุมชน สืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น และอัตลักษณ์ของชาวมุสลิมในพื้นที่

 ที่มัสยิดดารุลอิฮซาน บ้านไอร์กลูแป หมู่ที่ 2 ตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส นางพาตี เมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดงานอาซูรอสัมพันธ์อำเภอรือเสาะโดยมี พ.อ.สุเมธ กลยณีย์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46 นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ทหาร กลุ่มเยาวชน กลุ่มสตรี และกลุ่มพ่อบ้านกว่า 500 คนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ทางด้านนางพาตี เมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า อิสลามได้มีบทบัญญัติให้พี่น้องประชาชนมีความรัก ความสามัคคี เป็นสำคัญ

ซึ่งการกวนอาชูรอถือเป็นการรวมพลังกันในทุกๆฝ่าย ซึ่งจะสร้างความรัก ความเข้าใจที่ดีกันในหมู่คณะ อันเป็นการลดความขัดแย้งและสร้างสังคมสันติสุขให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน อาซูรอสัมพันธ์คือการสร้างความสัมพันธ์ร่วมกัน อาซูรอเป็นการหลอมรวมเหล่าบรรดาของกินอย่างละนิด อย่างละหน่อย ของกินที่หลากหลายที่มีอยู่ ท่ามกลางความขาดแคลนให้รวมเป็นหนึ่งเดียว โดยมีเรื่องราวในอดีตที่เป็นไปด้วยความยากลำบากแต่ปัจจุบันอาซูรอเป็นจุดเชื่อมที่จะนำพี่น้องประชาชนหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวสืบไป
    สำหรับอาซูรอ เป็นภาษาอาหรับ แปลว่า การผสม การรวมกัน คือการนำสิ่งของที่รับประทาน ได้หลายสิ่งหลายอย่างมากวนรวมกัน มีทั้งชนิดคาวและหวาน การกวนข้าวอาซูรอจะใช้คนในหมู่บ้านมาช่วยกัน เริ่มด้วยการนำอาหารดิบ เช่น เผือกมัน ฟักทอง มะละกอ กล้วย ข้าวสาร ถั่ว มารวมกัน ปอกหั่นให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย จากนั้นนำเครื่องปรุง เช่น ข่า ตะไคร้ หอม กระเทียม ผักชี ยี่หร่า เกลือ น้ำตาล กะทิ มาเป็นเครื่องผสมโดยหั่นตัดให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ เช่นเดียวกัน วิธีกวนนำกะทะใบใหญ่ตั้งไฟ คั้นน้ำกะทิใส่ลงไป ตำหรือบดเครื่องแกงหยาบๆใส่ลงในน้ำกะทิ เมื่อกะทิเดือดใส่อาหารดิบต่างๆ คนด้วยไม้พายจนกระทั่งทุกอย่างเปื่อยยุ่ย กวนต่อไปจนเป็นเนื้อเดียวกัน เมื่อแห้งได้ที่แล้วตักใส่ถาด โรยหน้าด้วยไข่เจียวหั่นบาง ๆ หรืออาจโรยหน้ากุ้ง เนื้อสมัน ปลาสมัน ผักชี หอมหั่นฝอย แล้วแต่รสนิยมของท้องถิ่น จากนั้นจึงตัดเป็นชิ้นๆ แจกจ่ายกันรับประทาน

     ทั้งนี้การกวนอาซูรอ เริ่มในสมัยศาสดานุฮห์(อาลัยฮิสาลาม)เกิดน้ำท่วมใหญ่หลายวันหลังจากนั้นไม่มีอาหารการกินบรรดาประชาชนจึงคิดรวบรวมทำวัสดุที่เหลืออยู่ที่สามารถทำเป็นอาหารได้มาร่วมกันและกวนเข้าด้วยกันเพื่อให้กินกันได้หลายคน ซึ่งสามารถแก้ปัญหาในเรื่องการขาดแคลนอาหารในระดับหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีในชุมชน เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนาธรรมอันดีงาม เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ ให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล
ในการจัดงานครั้งนี้มีผู้ร่วมกิจกรรม 9 ตำบลของอำเภอรือเสาะ จำนวน 400 คน โดยไม่ใช้เงินงบประมาณจากทางราชการแต่อย่างใด โดยเกิดจากความคิดริเริ่ม ความสมัครสมานสามัคคีของประชาชนในตำบลโคกสะตอ และอำเภอรือเสาะเชื่อมสัมพันธ์ทางไมตรีในครั้งนี้
                                      /////////////////////////////////////////////////


ข่าว/กรียา/นราธิวาส
ขับเคลื่อนโดย Blogger.