Header Ads

ราชบุรี - ฝึกอาชีพระยะสั้น สร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชน

ส.ส.ราชบุรี เขต 1 เปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับประชาชนในพื้นที่ อ.เมือง จ.ราชบุรี เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้แก่ครอบครัว มีผู้เข้าร่วมกว่า 500 คน 

วันที่ 27 ก.ย.62  นายมานิต นพอมรบดี อดีต รมช.กระทรวงสาธารณสุข  นางสาวกุลวดี  นพอมรบดี ส.ส. เขต 1 ราชบุรี  พรรคพลังประชารัฐ   นางสาวหนึ่งฤทัย ธรรมพิทักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8  นายสุรพล ปลื้มใจ ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน  ร่วมเปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ที่บริเวณตลาดกอบกุล ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.ราชบุรี  โดยมีประชาชนที่สนใจจาก 18 ตำบล ในเขต อ.เมือง รวมกว่า 500 คนเข้าร่วม หลังจากที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้เห็นความสำคัญตามนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ  และสภาวะภัยธรรมชาติ จึงกำหนดมาตรการเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการโอท็อป กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ 8  เป็นหน่วยงานด้านการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ที่รับผิดชอบกลุ่มโอท็อปและประชาชนจำนวน 12 จังหวัด ได้แก่ สุพรรณบุรี ปทุมธานี  พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี สระบุรี กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์

นางสาวกุลวลี  นพอมรบดี ส.ส.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ เปิดเผยว่า  กิจกรรมดังกล่าว มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนา สร้างความเข้มแข็งจากฐานรากนำความรู้และทรัพยากรในพื้นที่มาผลิตเป็นสินค้าและบริการ เพื่อเพิ่มศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้สามารถสร้างรายได้สู่ชุมชนได้อย่างยั่งยืน  การจัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นภายในวันเดียว ในสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีวิทยากรท้องถิ่นมาให้ความรู้ รวม 10 หลักสูตร  ได้แก่ การทำบายศรี การทำผลิตภัณฑ์จากเชือกมัดฟาง การทำกล้วยฉาบไส้สับปะรด การทอเสื่อจากใบสับปะรด การทำสบู่ก้อนและแชมพูสมุนไพร การทำไม้กวาดทางมะพร้าว การทำผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก การตกแต่งถุงผ้าสร้างมูลค่า การทำทาร์ตสับปะรด และการทำขนมปังสังขยา ทำให้ชาวบ้านสามารถนำหลักสูตรต่าง ๆ ที่มาสอนในวันนี้กลับไปทำเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวได้ นายสุรพล ปลื้มใจ ผอ.กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน   เปิดเผยว่าเป็นภารกิจตรงของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งได้รับนโยบายมาจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  ถึงแม้ว่าจะดูเรื่องสถานประกอบการที่เป็นโรงงานขนาดกลางและขนาดย่อม แต่ถ้าไปดูตัวพันธกิจ ที่สหกิจชุมชนหรือกลุ่ม OTOP ก็เป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมาย ฉะนั้นรายงานโครงการที่เป็นตามแผนมีอยู่แล้วประจำทุกปี แต่อย่างไรก็ตาม อย่างกิจกรรมที่เกิดขึ้นวันนี้หรือลักษณะนี้ เราจะจัดทำในระยะเร่งด่วน เช่น หากกรณีผู้ประกอบการที่เป็นชุมชนได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและน้ำท่วมมีความประสงค์และแจ้งความต้องการมา ก็จะจัดหลักสูตรเร่งด่วนมาให้บริการเป็นครั้งคราว ทำอย่างง่ายๆ ทำด้วยตนเอง  ซึ่งยังมีกิจกรรมหรือโครงการอื่นๆที่เป็นลักษณะกิจกรรมที่ต่อยอดให้ความรู้เพิ่มเติม เมื่อต่อยอดแล้วมีทักษะเพิ่มเติม  ซึ่งเป็นลักษณะออกงานเป็นร้านหรือเป็นหน้าร้าน ขณะเดียวกันถ้าทักษะเพิ่มขึ้น เชี่ยวชาญมากขึ้นก็จะสร้างหน้าร้านหรือสร้างแพลตฟอร์มเว็บเพจให้ขายของออนไลน์ วันนี้นำมา 10 ฐานการผลิต ซึ่งเป็นอาชีพเสริมทั้งหมด เช่น การสานตะกร้าเบื้องต้น ซึ่งหากเขาเอาไปฝึกเพิ่มทักษะ สามารถทำเป็นกล่องผ้า กล่องขนย้ายสินค้า กล่องบรรจุภัณฑ์ ใส่กระปุกน้ำ หรือแม้จะเป็นอาหาร มีเรื่องการทำขนม หรือถ้าเป็นของที่ใช้ในงานพิธีต่างๆ ก็จะมีเรื่องบายศรี ความเป็นอาชีพเสริมอะไรก็ได้ที่ทำด้วยตนเองหรือทำเป็นกลุ่มที่ทำได้ง่าย

อย่างไรก็ตามการอบรมวันนี้มีประชาชน ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ สนใจมาร่วมฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆกันอย่างคึกคัก โดยเฉพาะหลักสูตรการทำขนม การฝึกจักสานเสื่อจากเส้นใยสับปะรดที่ชาวบ้านให้ความสนใจสอบถามกันอย่างไม่ขาดสาย เนื่องจากใบสับปะรดที่เหลือทิ้งจากการตัดสับปะรดแล้ว ใบก็จะทิ้งไว้ในไร่รอการเผาทำลาย ไม่มีคุณค่า ชาวบ้านในตำบลบ้านบึง อ.บ้านคา ได้รวมกลุ่มนำใบสับปะรดมาจักสานทอเสื่อ และสร้างผลิตภัณฑ์ ทำเป็นแจกันดอกไม้ ที่รองแก้ว  สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว นอกจากนี้ยังมีการสานเส้นพลาสติกทำเป็นแก้ว ตระกร้า  กระเป๋า การสอนวิธีการทำไม้กวาดทางมะพร้าวและหลักสูตรอื่น ๆ เป็นต้น

ภา/ข่าว  สุจินต์ นฤภัย (เต้)
ขับเคลื่อนโดย Blogger.