Header Ads

ประชุมทางไกลรับฟังข้อสั่งการจากนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อนำไปใช้ในการช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ที่ จังหวัดยโสธร วันนี้ เสาร์ ที่ 28 ก.ย. 62 นายสมเพชรสร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยนาบชยุต วงศ์วนิช หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และเจ้าหน้าที่ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้ร่วมประชุมทางไกลรับฟังข้อสั่งการจากนายฉัตรชัย พรหมเลิศ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อนำไปใช้ในการช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ซึ่งสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดยโสธรในขณะนี้ได้ลดลงเป็นปกติแล้วแต่ต้องดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนหลังน้ำลด ต่อไป

ส่วนความเสียหายด้านการเกษตร เบื้องต้นมีรายงานว่า  9 อำเภอ 79 ตำบล 885 หมู่บ้าน พื้นที่การเกษตร ถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหาย เป็นจำนวนมาก โดยมีพื้นที่การเกษตร  ที่ปลูกข้าวนาปี ที่ทำการเพาะปลูกจริงมีจำนวน 1,301,068 ไร่ ถูกน้ำท่วม จำนวน 623,861 ไร่ คาดว่าจะได้รับความเสียหายจำนวน 532 ,205 ไร่ ส่วนพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง ปลูกทั้งหมดจำนวน 67,724 ไร่ ถูกน้ำท่วม จำนวน 32,36 9.75 ไร่ คาดว่าจะเสียหาย 27,921.75 ไร่ สวนยางพาราจำนวน 574 ไร่ ประสบภัย จำนวน 355 ไร่ คาดว่าจะเสียหาย 355 ไร่ ไร่พริก ปลูกจำนวน 409 ไร่ ถูกน้ำท่วม 169 ไร่ คาดว่าจะเสียหาย 149 ไร่ ส่วนไร่แตงโมปลูก จำนวน 216 ไร่ ถูกน้ำท่วม 176 ไร่ คาดว่าจะเสียหาย 176 ไร่ สวนกล้วย ปลูก 19 ไร่ น้ำท่วม 19 ไร่ คาดว่าจะเสียหาย 18 ไร่ สำหรับพื้นที่ปลูกอ้อย จำนวน 528 ไร่ ถูกน้ำท่วม 250 ไร่ คาดว่าจะเสียหาย 250 ไร่ รวมพื้นที่ การเกษตรของประชาชนทั้ง 9 อำเภอ 885 หมู่บ้าน ที่ทำการเพาะปลูกจำนวน 1,370,538 ไร่ คาดว่าจะเสียหาย 657,199.75 ไร่ ซึ่งทางจังหวัดยโสธรจะเร่งดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนต่อไป.....


ข่าวโดย...วีรพล บุญเดช ผู้สื่อข่าว จ.ยโสธร /รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.