Header Ads

ราชบุรี - มอบศูนย์ปฐมพยาบาลเพื่อชุมชนห่างไกล

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานรับมอบศูนย์ปฐมพยาบาลเพื่อชุมชนห่างไกล เพื่อเป็นศูนย์กลางทางการรักษาพยาบาลเบื้องต้น

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 20 ก.ย.62 นางอังคณา ชิตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบศูนย์ปฐมพยาบาลชุมชน พร้อมด้วย มร. เซลิม เซสกิน ประธานกรรมการมูลนิธิไฟเซอร์ ที่โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี) อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี โดยมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทยและมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ร่วมมอบความยั่งยืนด้านสุขภาพให้แก่ชาวสวนผึ้งและชุมชนกะเหรี่ยง ผ่านกิจกรรม "One Pfizer for Better society ร่วมใจให้สังคม" สร้างอาคารปฐมพยาบาลชุมชนให้แก่โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี) อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี โดยเป็นอาคารขนาด 10X14 เมตร หรือ 140 ตารางเมตร ประกอบด้วยเตียงคนไข้จำนวน 4 เตียง ยาสามัญประจำบ้าน และเครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อเป็นศูนย์กลางทางการรักษาพยาบาลเบื้องต้น และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสุขอนามัยให้แก่ชุมชน พร้อมให้พนักงานลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้แก่เยาวชนและผู้นำชุมชน ด้านการดูแลสุขอนามัยอย่างถูกวิธีและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมถึงมอบแปลงเกษตรและโรงเลี้ยงไก่ เพื่อสร้างรายได้นำมาใช้จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันแก่นักเรียนในโรงเรียน มีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน
มร. เซลิม เซสกิน กล่าวว่า กิจกรรม "One Pfizer for Better society ร่วมใจให้สังคม" เราทำในนามของ Thailand  foundation มูลนิธิPfizer ประเทศไทย และในนามของบริษัท Pfizer ประเทศไทย เราเลือกที่นี่เพราะเราทราบว่าที่นี่ขาดแคลนห้องปฐมพยาบาล ซึ่งจะให้เด็กและชุมชนได้รับการดูแลในเรื่องของการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้อย่างดี ในแต่ละปีเราจะทำกิจกรรมปีละครั้งในนามของมูลนิธิ เรามาทำกิจกรรมนี้เพื่อที่จะให้ประชาชนเข้าถึงการดูแลสุขภาพที่ดี และมีความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและเราจะทำกิจกรรมแบบนี้ต่อไปในอนาคต เราเลือกที่นี่เพราะที่นี่มีเด็กด้อยโอกาสค่อนข้างเยอะ และมีเด็กนักเรียนกระเหรี่ยงเป็นส่วนมากถึง 95% ซึ่งเด็กเหล่านี้เกิดมาโดยไร้สัญชาติ เพราะฉะนั้นจึงด้อยโอกาสทางการศึกษาและสิ่งต่างๆที่รัฐจะสนับสนุนค่อนข้างน้อยหรือแทบจะไม่มีเลย คิดว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเด็กๆเหล่านี้ที่เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนด้วย กลุ่มของเราจะทำกิจกรรมใหญ่ๆ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และแน่นอนว่าที่ผ่านมาเราไม่ได้ทำกิจกรรมแค่ในลักษณะนี้ เรายังให้ทุนการศึกษาทั้งแพทย์และเภสัชกร ทั้งหมดประมาณ 400 คนตั้งแต่เราก่อตั้ง Foundation มา 18-19 ปี การที่เรามาทำกิจกรรมที่นี่เพราะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเด็กๆ เพื่อสร้างอนาคตที่ดีกับเด็กๆ

ภาพ/ข่าว  สุจินต์ นฤภัย(เต้)
ขับเคลื่อนโดย Blogger.