Header Ads

เกษตรจังหวัดระยอง จับมือ ม.เกษตรศาสตร์ มอบเครื่องผลิตโอโซนให้เกษตรกรในพื้นที่ ช่วยยืดอายุของผักและผลไม้

เมื่อวัน 26 ก.ย.2562 ที่ห้องประชุมศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดระยอง ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง นายนิพนธ์  สุขสะอาด เกษตรจังหวัดระยอง และดร.โสภณัฐ คงศรีประพันธุ์ หน.ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ร่วมมอบเครื่องผลิตโอโซน จำนวน 8 เครื่อง มูลค่า 10 ลบ.ให้กับกลุ่มเกษตรกรกลุ่มๆ ต่างในพื้นที่จังหวัดระยอง พร้อมจัดอบรมวิธีการใช้ให้กับกลุ่มเกษตรกรด้วย ภายใต้ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"เทคโนโลยีการรักษาคุณภาพผลิตทางการเกษตร"และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพกระบวนการเตรียมวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมแปรรูปผักและผลไม้ในพื้นที่จังหวัดระยอง"ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง และภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
ทั้งนี้สืบเนื่องจากผลผลิตทางการเกษตร จำพวกผักและผลไม้มีโอกาสที่จะเสื่อมเสียง่าย(perishable food)เนื่องจากมีปริมาณน้ำตาลสูงและมีสารอาหารที่เหมาะสมกับการเจริญของจุลินทรีย์ การเสื่อมเสียของผักและผลไม้ มีสาเหตุหลักจากจุลินทรีย์ จำพวกแบคทีเรียที่ต้องการอากาศ(aerobic bacteria)และรา(mold)เป็นหลักการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในผักและผลไม้มาจากดิน น้ำ หรือปุ๋ย โดยเฉพาะการใช้ปุ๋ยคอก อาจทำให้เกิดการปนเปื้อนของแบคทีเรียก่อโรคหลายชนิด การผลิตผักและผลไม้ต้องมีการควบคุมกระบวนการผลิตที่ีทำให้มั่นใจว่าผักและผลไม้นั้นสะอาดและปลอดภัยต่อการบริโภค ดังนั้นการลดการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในผักและผลไม้สด กระบวนการล้างน้ำและกำจัดสิ่งสโปรดที่ผิวน้ำล้างที่มีการเติมสารฆ่าเชื้อลงไปจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดจุลินทรีย์ให้ดีขึ้น ทางภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จึงประดิษฐ์เครื่องผลิตโอโซนดังกล่าว   พร้อมมอบให้กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ในจังหวัด นำไปใช้เพื่อช่วยยืดอายุของผักและผลไม้ ตลอดจนกำจัดสารเคมีที่ติดมากับผักและผลไม้ดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง จัดอบรมวิธีการใช้ให้กับเกษตรกรอีกด้วย
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.