Header Ads

ตราด-วัฒนธรรมจังหวัดตราด ติวเข้มการผลิตเส้นใยสับปะรด จากใบสับปะรดตราดสีทอง ก่อนนำมาต่อยอดผลิตเป็นผ้าทอ ภายใต้แนวคิดสร้างสรรค์วัฒนธรรมเพื่อเศรษฐกิจเพิ่มค่า


 
          วันที่ 15 ก.ย. 2562 บริเวณอาคาอเนกประสงค์ ชุมชนคุณธรรมตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตใยสับปะรดตราดสีทอง ตามโครงการสืบสานวิถีคนตราด ด้วยผ้าใยสับปะรด กิจกรรมฝึออบรมกลุ่มผู้ผลิตใยสับปะรด ต้นแบบเพื่อเตรียมส่งขายให้กับกลุ่มแปรรูป ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด ร่วมภาคีเครือข่าจัดขึ้น ภายใต้โครงการหลักการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม : สร้างสรรค์วัฒนธรรมเพื่อเศรษฐกิจเพิ่มค่า (Culture Base Economy) โดยการจัดกิจกรรมการอบรมครั้งนี้นำกลุ่มชาวบ้านร่วมกันฝึกปฏิบัติการนำใบสับปะรดตราดสีทอง มาตีเป็นเส้นใยสับปะรดโดยมีคณะวิทยากรปราชญ์พื้นบ้านจากจังหวัดราชบุรีเป็นผู้ฝึกสอน


                 นางสาวเหรียญตรา บุตรตะราช นักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด กล่าวว่า ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราดได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่า ชุมชนบ้านท่าโสมมีประชาชนจำนวนมากประกอบอาชีพปลูกสับปะรด รวมทั้งในอดีตชุมชนแห่งนี้เคยเป็นชุมชนที่มีประวัติในการทอผ้าใช้เอง และกำลังจะเลือนหายไป จึงได้มีการจัดโครงการในครั้งนี้ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้คนชุมชนสามารถที่จะผลิตเส้นใยจากสับปะรด เพื่อนำสู่การต่อยอดผลิตเป็นผ้าทอ ใช้สำหรับการตัดเย็บเสื้อผ้า ทำกระเป๋า ทำหมวก และสินค้าที่ระลึกอื่น ๆ ซึ่งเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมที่สามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป


                   ด้านนางสุวรรณรัตน์ มนัสสนิท ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลท่าโสม กล่าวว่า การผลิตเส้นใยจากสับปะรดตราดสีทอง จะใช้ใบสับปะรดที่ตัดช่วงปลายของใบ แล้วนำมาเข้าเครื่องตีเส้นใยสับปะรด ก่อนนำเส้นใยไปตากแดดให้แห้ง โดยใบสับปะรด 1,000 กิโลกรัม หลังจากตีเป็นเส้นใยจะสามารถผลิตเส้นใยสับปะรดได้ประมาณ 26 กิโลกรัม โดยเส้นใยสับปะรดที่ตากแห้งแล้วสามารถให้กับกลุ่มแปรรูป ได้เลยในราคากิโลกรัมละ 260 บาท แต่หากนำเส้นใยที่ผ่านการตากแดดแห้งแล้วมาเข้าเครื่องตีอีกครั้ง จะสามารถจำหน่ายเส้นใยได้ในราคากิโลกรัมละ 400 บาท อย่างไรก็ตามหลังจากที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในครั้งนี้แล้วทางชุมชนได้ดำเนินการตั้งกลุ่มการผลิตใยสับปะรดตราดสีทองขึ้น เพื่อขยายผลสู่การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน โดยนำสิ่งกำลังจะสูญหายของชุมชนคือ การทอผ้า นำมาต่อยอดเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืนต่อไป         ภาพ  การผลิตเส้นใยสับปะรด


*************************************  
บทสัมภาษณ์
เสียง      นางสาวเหรียญตรา บุตรตะราช นักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด

เสียง      นางสุวรรณรัตน์ มนัสสนิท ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลท่าโสม

ข่าวโดย นิมิตร คชพร ทีมข่าวภูมิภาคจังหวัดตราด รายงาน


ขับเคลื่อนโดย Blogger.