Header Ads

อุบลฯ น้ำใจคุณครูสู่ภัยน้ำท่วม

 
อุบลราชธานี  ชมรมครูภาคกลาง ครูจังหวัดกาญจนบุรี มอบถุงยังชีพ  วัสดุ สื่อการเรียนการสอน พร้อมเงินสดกว่า 100,000 บาท  แก่โรงเรียนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อุบลราชธานี
เวลา 22.30 น.ของเมื่อคืนที่ผ่านมา 21 ก.ย. 62 ที่โรงเรียนปทุมวิทยากร อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ชมรมครูภาคกลาง ครูจังหวัดกาญจนบุรี มอบถุงยังชีพพร้อม ยารักษาโรค สิ่งของ ใช้จำเป็น ในการดำรงชีวิต และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่โรงเรียนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
โดยการนำของ ดร.อำนาจ สุนทรธรรม อดีตเลขาธิการคุรุสภา พร้อมคณะ ยังได้มอบเงินที่ได้จากการรับบริจาค กว่า 100,000 บาท พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน  จากครูและบุคลากรทางการศึกษา ในจังหวัดกาญจนบุรี โดยมอบผ่าน ดร.เอกชัย บุญเชิญ นายกสมาคมครูจังหวัดอุบลราชธานี  เป็นผู้รับมอบ  เพื่อนำไปจัดสรรให้โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่ ประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 1-5 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  จากนั้นจะมีตัวแทนร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณา จัดสรรสิ่งของเครื่องใช้และเงินที่ได้รับจากการบริจาคให้ มีประสิทธิภาพโปร่งใส และถึงมือผู้ประสบอุทกภัยต่อไป
สำหรับโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานีได้รับผลกระทบจากพายุโพดุลและพายุคาจิกิ ทั้ง 25 อำเภอ  รวมกว่า 123 โรงเรียน และหลังจากน้ำลด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จะเร่งสำรวจความเสียหายอีกครั้ง  เพื่อทำการช่วยเหลือต่อไป ////////////////

ข่าวโดย...กกฤษณะ วิลามาศ/อุบลราชธานี รายงาน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.