Header Ads

อำนาจเจริญ - มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมตำบลเปือย

วันศุกร์ที่ 13 ก.ย.62 เวลา 09.00 น. นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอลืออำนาจ นางวัชราภรณ์ นาท้าว ปลัดอาวุโส นายประสิทธิ์ สุระสาย นายก ทต.เปือย ร่วมมอบถุงยังชีพ ให้กับราษฎรตำบลเปือย ที่ประสบภัยน้ำท่วม ณ.ศาลาประชาคมบ้าน หมู่ที่ 1 ต.เปือย โดยนางสาวสิริพรรณ อมรสิน ผอ.รร.ธันยาธรณ์ ประสานนำถุงยังชีพ มามอบให้กับผู้ประสบภัย ทั้งนี้นายตั้ง อสิพงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา และคณะ นำถุงยังชีพ จำนวนว 130 ชุด มามอบให้นายถวิล ศรีสุวรรณ กำนันตำบลเปือย ได้กล่าวขอบคุณ และรายงานสถานการณ์น้ำท่วม       เวลา 11.00 น.นายอำเภอลืออำนาจ ได้นำคณะไปมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยบ้านอำนาจ ตำบลอำนาจ ณ.วัดอำนาจ จำนวน 94 ชุด นายไสว ทานะกาศ กำนันตำบลอำนาจพร้อมคณะอำนวยความสะดวกและคณะได้มอบเงินให้กับโรงเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วม จำนวน 2 แห่งๆละ 3,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม และโรงเรียนขัวญฤทัยศึกษาภาพ/ข่าว  ทีมข่าวรอบรั้วภูธร
ขับเคลื่อนโดย Blogger.