Header Ads

กำแพงเพชร - แถลงข่าวการจัดกิกรรมการแสดงคอนเสริ์ตการกุศลโครงกร"ร่วมร้อยดวงใจสู่ ทหารผ่านศึก

"สมาคมทหารผ่านศึกและทหารกองหนุนจังหวัดตาก ร่วมกับ ทหารผ่านศึกจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมแถลงข่าวการจัดกิกรรมการแสดงคอนเสริ์ตการกุศลโครงกร"ร่วมร้อยดวงใจสู่ ทหารผ่านศึกจังหวัดกำแพงเพชร พบกับ "บ่าววี อาร์สยาม”  (เต็มวง) และนักร้องชื่อดังของเมืองไทย “พรศักดิ์ ส่องแสง”

         เมื่อเวลา  10.00 น.วันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2562 ที่ห้องประชุม รัตนอาภา ตึกคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร พลโททวี มาพงษ์ นายกสมาคมทหารผ่านศึกและทหารกองหนุนจังหวัดตาก ได้มอบหมายให้  นายสุพงศ์ ค่าประยูร เลขาสมาคมทหารผ่านศึกและกองหนุนจังหวัดตาก แถลงข่าวการจัดกิกรรมการแสดงคอนเสริ์ตการกุศลโครงการ"ร่วมร้อยดวงใจสู่ ทหารผ่านศึกจังหวัดกำแพงเพชร พบกับ "บ่าววี อาร์สยาม”  (เต็มวง) และนักร้องชื่อดังของเมืองไทย “พรศักดิ์ ส่องแสง” ในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 18.00 น.ถึงเวลา 22.00 น.ที่ห้องประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมี พันเอกพิเศษ โอภาส รอดเทศ ประธานที่ปรึกษาทหารผ่านศึกจังหวัดกำแพงเพชร,สิบเอก โสภณ ใจสมัคร ประธานทหารผ่านศึกจังหวัดกำแพงเพชร และคณะทำงานเข้าร่วมการแถลงข่าวในครั้งนี้     การจัดกิกรรมการแสดงคอนเสริ์ตการกุศลโครงการ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์จัดหารายได้เพื่อเป็นกองทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกหารผ่านศึกและครอบครัวที่เจ็บป่วย และสนับสนุนในการตำรงชีพโตยเฉพาะสมาชิกที่ได้รับบาตเจ็บจากรสู้รบ และทุพลภาพ,เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ วัสดุภัณฑ์ สำนักงานของทหารผ่านศึกจังหวัดกำแพงเพชร, เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับบุตรหลานของสมาชิกทหารผ่านศึกประจำจังหวัดทำแพงเพชร ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์,เพื่อเป็นสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกทหารผ่านศึกประจำจังหวัดกำแพงเพชรและครอบครัว พร้อมเพื่อนๆ ที่ประสบภัยธรรมชาติ และเพื่อจัดเป็นเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ยากไร้ทั่วไปโตยเฉพาะในท้องถิ่นทุรกันดารต่อไปภาพ/ข่าว  สุเทพ อินทจันทร์
ขับเคลื่อนโดย Blogger.