Header Ads

เชียงใหม่-มอบทุนสามเณรสอบได้มหาเปรียญธรรมสามประโยค

อำเภอไชยปราการ  จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ  แสงสงค์  ข่าว
มอบทุนสามเณรสอบได้มหาเปรียญธรรมสามประโยค
15 กันยายน 2562  เวลา 1030 น
ด้วยความยินดีของพี่น้องประชาชนญาติธรรมวัดสันต้นเปา(บ้านอ่าย) ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ  จังหวัดเชียงใหม่ ที่มาตั้งรกรากอาศัยอยู่ติดลำน้ำฝางมาร่วม 100 ปี มีวัดแต่ไม่เคยมีพระสงฆ์หรือสามเณรที่เคยสอบได้บาลีระดับเปรียญสามประโยค ท่านพระครูวิมล บุญญาคม เจ้าคณะตำบลศรีดงเย็น เจ้าอาวาสวัดสันต้นเปาบ้านอ่าย ที่ได้ออกมาปาถคาถาเล่าให้ญาติธรรมทราบว่ายินดีและเป็นมงคลกับวัดที่ได้ส่งสามเณร2 รูปเข้าทำการศึกษาเปรียญธรรมจนสอบได้ระดับเปรียญธรรม สอง-สามประโยค คือสามเณรจักรี  บุญมา อายุ16 ปี สอบได้ระดับเปรียญธรรมบาลีสามประโยค(มหาจักรี)และสามเณรเสกข์ศักย์  ศรีวิชัย อายุ18 ปี สอบได้ระดับเปรียญธรรมบาลีหนึ่ง-สองประโยค ซึ่งพระครูวิมล บุญญาคม เจ้าคณะตำบลศรีดงเย็น เจ้าอาวาสวัดสันต้นเปาบ้านอ่าย ได้ส่งเสียให้ สามเณรจักรี  บุญมา พร้อม สามเณรเสกข์ศักย์  ศรีวิชัย ได้ไปศึกษาเล่าเรียนบาลีที่วัดชัยมงคล อารามหลวง จังหวัดชลบุรี โดยมีท่านพระราชสารโสภณ  รักษาการณ์เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี ได้มาเป็นประธานสงฆ์ในการจัดงานมุธิตาจิตให้กับสองสามเณรคนเก่งวัดบ้านนอกที่สามารถเข้าสอบพระปริยัติธรรมสนามหลวง เมื่อเดือนพฤษภาคม 2562  สอบผ่านและได้รับประกาศบัตร จากนายวิษณุ  เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี และพระพรหมโมลี แผนกกองบาลีสนามหลวง

วันนี้มีญาติธรรมมาร่วมแสดงความดีใจที่ เกือบร้อยปีที่วัดไม่เคยมีพระสงฆ์หรือสามเณรเคยสอบได้เป็นเกียรติประวัติของคณะญาติธรรมและพระสงฆ์สามเณรวัดสันต้นเปา(บ้านอ่าย) ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ  จังหวัดเชียงใหม่ ที่สร้างคุณประวัติให้กับวัดบ้านนอกห่างไกลตัวจังหวัดเกือบ150 กิโลเมตร  ท่านพระครูวิมล บุญญาคม เจ้าคณะตำบลศรีดงเย็น เจ้าอาวาสวัดสันต้นเปาบ้านอ่าย จึงได้จัดงานมุทิตาจิตและมอบทุนให้กับทั้งสองสามเณร จำนวนรูปละ 20,000 บาท เพื่อเป็นทุนการศึกษาธรรมบาลีต่อไป ถ้าสอบได้ระดับเปรียญธรรมบาลีเก้าประโยค


ก็จะมอบทุนให้อีก100,000 บาท  จากนั้นทางคณะศรัทธาญาติธรรมได้ทำการมอบมุทิตาจิตเพื่อเป็นทุนทรัพย์เพื่อเป็นทุนศึกษาต่อไปและร่วมในการมัดไม้มัดมือแสดงความยินดี ซึ่งหลายๆวัดยังไม่เคยมีพระสงฆ์หรือสามเณรที่สอบได้เลยแต่วัดบ้านนอกได้ถึง2 รูป ทางพระราชสารโสภณ  รักษาการณ์เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี  ยังได้ประกาศว่าวัดไหนที่มีสามเณรอยากศึกษาเรียนบาลีก็สามารถส่งไปที่วัดชัยมงคล อารามหลวง จังหวัดชลบุรี ได้เลย อยู่ฟรีเรียนฟรีรักษาพยาบาลฟรี มีค่าเดินทางให้อีก และขอแสดงความดีใจที่สามเณรทั้งสองรูปสามารถสร้างเกียรติประวัติให้กับวัดวัดชัยมงคล อารามหลวง จังหวัดชลบุรีและวัดสันต้นเปา(บ้านอ่าย)อำเภอไชยปราการ  จังหวัดเชียงใหม่

ขับเคลื่อนโดย Blogger.