Header Ads

นายอำเภอเก้าเลี้ยว ลงพื้นที่ตรวจสอบ ติดตามสถานที่ที่ทิ้งขยะของเทศบาลเก้าเลี้ยว


 นายอำเภอเก้าเลี้ยว ลงพื้นที่ตรวจสอบ ติดตามสถานที่ที่ทิ้งขยะของเทศบาลเก้าเลี้ยว
   วันนี้(26 ก.ย.62)เวลา 15.00 น.นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว พร้อมด้วยปลัดอำเภอ ผู้รับผิดชอบตำบลหัวดงและผู้ใหญ่บ้าน ม.7 ต.หัวดง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ ติดตามสถานที่ที่เป็นที่ทิ้งขยะของเทศบาลเก้าเลี้ยว และได้ทำการปิดบ่อขยะและเลิกใช้ไปนานแล้ว เพื่อติดตามการลักลอบทิ้งขยะในบริเวณนี้หรือไม่ ซึ่งอาจเป็นปัญหาในอนาคต จากติดตามพบว่าเป็นสภาพบ่อขยะเก่า ไม่มีการทิ้งใหม่แต่อย่างใด ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการเก็บและทำลายขยะ ให้ถูกวิธี ตามโครงการอำเภอสะอาด และโครงการจังหวัดสะอาด ให้มีการขับเคลื่อนตามนโยบายลดและกำจัดขยะของรัฐบาล ต่อไป


!!!!ต้อย รอบรั้วปากน้ำโพ รายงาน 0619525644!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.