Header Ads

ชลบุรี-กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่ เจ้ากรมโรงงานท่านใหม่

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 26 ก.ย.62 ที่หน้ากองบังคับการ กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พลเรือตรี วรวัฒน์ สุขชัย เจ้ากรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้ทำพิธีอำลาหน่วย พร้อมส่งมอบการบังคับบัญชา และมอบธงสัญลักษณ์ประจำหน่วย ให้กับ นาวาเอก เอกชัย อมาตยกุล ขึ้นดำรงตำแหน่งแทน หลังมีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องให้นายทหารรับราชการ มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ กองทัพเรือ นาวาเอก เอกชัย อมาตยกุล เป็น เจ้ากรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ (อัตราพลเรือตรี) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2562 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 5 กันยายน พุทธศักราช 2562 ผู้สนองพระบรมราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
พลเรือตรี วรวัฒน์ สุขชัย เจ้ากรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ท่านเก่า กล่าวว่า นับตั้งแต่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตนเองมาเป็น เจ้ากรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ตนเองรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น รู้สึกเป็นเกียรติและประทับใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ปฏิบัติงานร่วมกับกำลังพลของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ตลอดระยะเวลา 1 ปี ที่ดำรงตำแหน่ง ได้รับความร่วมมือจากชาวกรมโรงงานเป็นอย่างดี ทำให้สามารถแก้ปัญหาและอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นที่เชื่อถือและได้รับวางใจจากผู้บังคับบัญชาระดับสูงรวมทั้งหน่วยข้างเคียงเป็นอย่างมาก จึงขอขอบคุณทุกๆ ท่านมา ณ ที่นี้
ภาพ/ข่าว เจี๊ยบโฟกัส ทีมข่าวรอบรั้วภูธร-TV13สยามไทย 082-531-3717
ขับเคลื่อนโดย Blogger.