Header Ads

ชุมพร - สมาชิกจิตอาสา อำเภอสวี ร่วมกันพัฒนาศูนย์ราชการ

18 กันยายน 2562 สมาชิกจิตอาสา(แทรชฮีโร่)อำเภอสวี จังหวัดชุมพร พร้อมกันจัดกิจกรรมเชิงปฎิบัติการณ์ Trash HeRO SAWi Clan # ครั้งที่ 35 ร่วมด้วยช่วยกันเก็บขยะ บริเวณศูนย์ราขการ อำเภอสวี ตลอดจนถึงถนน เอเชีย 41 เป็นระยะทางกว่า 1กิโลเมตร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้อย่างพร้อมเพรียง


โดยในวันนี้ นายสุรชัย แเดงละอุ่น(นายกโท้ง)นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ได้มอบเงินจำนวนสองพันบาท เพื่อให้สมาชิกและจิตอาสาแทรชฮีโร่ ไว้ใช้ในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย
อยู่สวี รักสวี เพื่อสวี คนสวีไมทิ้งกัน


ภาพ/ข่าว  ภุชงค์ ทองมี (นะ ชุมพร)
ขับเคลื่อนโดย Blogger.