Header Ads

น้ำลด ผวจ.อุบลฯ สั่งเร่งสำรวจความเสียหายจากอุทกภัยด่วน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี   สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจบ้านพักอาศัย และ นาข้าว เพื่อเยียวยาประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมหลังน้ำลดนายสฤษดิ์ วิฑูรย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี   เปิดเผยว่า จังหวัดอุบลราชธานี ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจ ความเสียหายที่ประสบภัยน้ำท่วม  ทั้งด้านที่อยู่อาศัยและพื้นที่นาข้าว โดยจังหวัดอุบลราชธานีเตรียมการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัยโดยให้อำเภอดำเนินการสำรวจครัวเรือนในพื้นที่ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้
1.น้ำท่วมถึงบ้านพักอาศัยโดยฉับพลันและทรัพย์สินได้รับความเสียหาย 
2.  บ้านพักอาศัยถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันไม่น้อยกว่า 7 วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหาย
3. บ้านพักอาศัยได้รับความเสียหายจาก วาตภัย อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลน
โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ต้องเป็นบ้านที่อยู่อาศัยประจำในพื้นที่ที่ได้รับการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน
2. ครัวเรือนที่ประสบภัยซ้ำช้อนทั้ง 3 กรณีให้นับเป็นครัวเดียวนอกจากนี้ยังได้วางแผนเมื่อหลังน้ำลดทำความสะอาดให้กับชุมชน ล้างกำจัดขยะ น้ำเสียเพื่อเคลื่อนย้ายผู้อพยพกลับเข้าสู่ที่พักอาศัย  และยังมีจิตอาสา จากหน่วยงานภาครัฐ  วิทยาอาชีวะ และภาคเอกชน   ลงพื้นที่ซ่อมระบบประปาจุดจ่ายน้ำหมู่บ้านที่เสียหาย และเตรียมการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า และที่อยู่อาศัย  ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
ส่วนด้านการเกษตร ได้สั่งการชุดสำรวจประเมินความเสียหายพื้นที่เกษตร เช่น นาข้าว กระซังปลา และมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งรัดดำเนินการให้ความช่วยเหลือชดเชย เยียวยา ตามระเบียบทางราชการโดยเร่งด่วน ต่อไป

กฤษณะ วิลามาศ/จ.อุบลราชธานี 0934541833
ขับเคลื่อนโดย Blogger.