Header Ads

เราทำได้ ทำดีแล้ว และจะทำต่อไป

เราทำได้ ทำดีแล้ว และจะทำต่อไป

...ด้วยเพราะความสามัคคี มุ่งมั่น ร่วมแรง ร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานประจำที่สำนักงานสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) ทุกท่าน ทุกคน ทุกคน ทุกระดับ กว่า 150 คน ที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนให้สำนักงานอันเป็นที่รักของเราทุกคน


จนชนะใจกรรมการตัดสินผลงานโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2562 ให้ได้รับรางวัลเหรียญทอง-รางวัลดีเยี่ยม ด้วยคะแนน สูงถึง 96.04 %

ถือเป็นผลงานที่ภาคภูมิใจสูงสุดของเราชาว สบอ. 12 (นครสวรรค์) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ได้ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการได้เป็นหน่วยงานนำร่อง หน่วยงานต้นแบบของการดำเนินงานตามโครงการสำนักงานสีเขียว
อันเป็นนโยบายดีๆ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของรัฐบาล ครับ
!!!!!ต้อย รอบรั้วปากน้ำโพ รายงาน 0619525644!!!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.