Header Ads

โครงการปั่นจักรยาน เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ที่มีฐานะยากจน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์

โครงการปั่นจักรยาน เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ที่มีฐานะยากจน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์
   เนื่องจากสถานการณ์ผู้สูงอายุในปัจจุบันมีความน่าเป็นห่วง และมีแนวโน้ม ถูกทอดทิ้งให้อยู่อย่างโดดเดี่ยว อีกทั้งต้องเผชิญกับปัญหาสุขภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรง และดูแลตัวเองค่อนข้างลำบาก จากการที่ลูกหลานต้องออกไปทำงานอย่างพื้นที่ห่างไกลเป็นเวลานานๆ ไม่ค่อยมีเวลาได้กลับมาเยี่ยมเยียนบ้าน ส่งผลให้ผู้สูงอายุในปัจจุบันเกิดอาการซึมเศร้าเป็นจำนวนมาก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จึงได้จัดทำโครงการปั่นจักรยานเยี่ยมเยือนผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส โดยมี นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัด กิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการดูแลสุขภาพกายและจิตใจของผู้สูงอายุ ที่มีฐานะยากจน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ที่มีฐานะยากจน ซึ่งการปั่นจักรยานลงไปเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสวันนี้ได้ไปที่ บ้านยางใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหนองเต่าใต้ หมู่ที่ 2 และ บ้านหนองเต่าเหนือหมู่ที่ 9 และได้มอบถุงยังชีพให้อีกด้วย
ข่าวโดย!!!!ต้อย รอบรั้ว ปากน้ำโพ 0619525644!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.