Header Ads

ราชบุรี - ชาวนาร้องน้ำแล้ง ข้าวกว่าหม่นไร่ใกล้ยืนต้นตาย

วันที่ 17 ก.ย.62 ที่ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี นายอัครเดช วงศ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี เขต 4 ราชบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดราชบุรี ประกอบด้วย สำนักงานเกษตร ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย, นายอำเภอบ้านโป่ง, อุตุนิยมวิทยา, กรมฝนหลวง, สำนักงานชลประทานที่ 13 กาญจนบุรี และ อบต.เขาขลุง ได้ร่วมประชุมแก้ไขปัญหาสถานการณ์ภัยแล้งเนื่องจากฝนทิ้งช่วง โดยมีประชาชนในพื้นที่ตำบลเขาขลุง ตั้งแต่หมู่ที่ 8 - 17 ได้รับความเดือดร้อนจากฝนทิ้งช่วงทำให้ประสบปัญหาภัยแล้งอย่างหนัก จนทำให้พืชผลทางเกษตรได้รับความเสียหายรวมกว่า 1 หมื่นไร่ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน


โดยหลังที่มีการประชุมแล้วเสร็จ นายอัครเดช วงศ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี เขต 4 ราชบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดราชบุรี ได้ลงพื้นที่แปลงนาของชาวบ้านหมู่ที่ 8 บ้านหนองขาม ต.เขาขลุง อ.บ้านโป่ง หลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านว่ากำลังประสบปัญหาภัยแล้ง จนพืชผลทางการเกษตรใกล้จะยืนต้นตาย

ซึ่งจากการลงพื้นที่สำรวจ ได้มีตัวแทนชาวบ้านกว่า 20 คน นำโดย นางอำพา จันดาเปรม อายุ 62 ปี ซึ่งเป็นชาวนาบ้านหนองขาม เข้ามาชี้แจงถึงความเดือดร้อน โดยเปิดเผยว่า พื้นที่เกษตรที่ได้รับความเสียหายประกอบด้วยแปลงนาข้าวสายพันธุ์ สุพรรณบุรี 1 ปทุมธานี 1 และชัยนาท รวมถึงไร่อ้อย ตั้งแต่หมู่ที่ 8 - 17 พื้นที่รวมกว่า 1 หมื่นไร่  ซึ่งในบริเวณจุดที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง จะมีลักษณะเป็นพื้นที่ดอน อยู่นอกเขตชลประทาน ตามปกติ ชาวบ้านสามารถทำได้เพียงช่วงนาปี หรือเดือนกรกฎาคม ที่จะเริ่มหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว แต่ทว่าในปีนี้ฝนได้ทิ้งช่วงมาตั้งแต่ต้นฤดู จึงทำให้กล้าข้าวในแปลงนามีสภาพเหลืองแคระแกรนกำลังยืนต้นตาย ดินแห้งแตกระแหง สระน้ำที่ขุดเอาไว้ก็เหลือน้ำเพียงก้นสระไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก ซึ่งคาดว่าใน 1 สัปดาห์นี้ หากฝนยังไม่ตก หรือไม่มีน้ำมาหล่อเลี้ยง ก็จะทำให้นาล่มทั้งหมดอย่างแน่นอน ชาวบ้านจึงได้รวมตัวกัน เพื่อร้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทำการบินสร้างฝนหลวง หวังแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ส่วนในระยะยาวอยากให้สนับสนุนทำระบบชลประทาน
นายอัครเดช ส.ส.ราชบุรี เขต 4 เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่พูดคุยกับชาวบ้านถึงความเดือดร้อนและความต้องการ  ซึ่งประชาชนในพื้นเขต ต.เขาขลุง ได้ร้องเรียนมาว่ามีปัญหาภัยแล้งเกิดขึ้น หมู่ 8 และ หมู่ 13 ต.เขาขลุง  ก็ได้มาลงพื้นที่จริง ได้พบปัญหานาข้าวได้รับปัญหาฝนทิ้งช่วง จึงได้ประสานหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งเกษตรจังหวัด ป้องกันภัยจังหวัด และอุตุนิยมวิทยา ตลอดจนผู้นำท้องถิ่น เข้ามาสำรวจความเสียหายและก็หามาตรการในการแก้ไขให้พี่น้องประชาชนต่อไป 
ส่วนในการแก้ไขปัญหาระยะยาว ทางส่วนราชการได้มีมาตรการในการแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชน อันดับแรกคือเรื่องของการประกันรายได้  ซึ่งจะให้ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบไปขึ้นทะเบียนกับทางเกษตรอำเภอ ซึ่งจะได้รับสิทธิ์ประกันรายได้ ถึงแม้พืชผลจะได้รับความเสียหาย แต่ก็ยังได้เงินประกันส่วนต่างที่เป็นนโยบายหลักของรัฐบาล  สองคือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรได้ส่งการกรมฝนหลวงได้ทำฝนหลวงเพิ่มเติ่ม ซึ่งคิดว่าจะทำให้ได้รับปริมาณน้ำฝนเพิ่มขึ้น จากการที่ผู้อำนวยการอุตุนิยมวิทยารายงานให้พี่น้องเกษตรกรได้รับทราบ ส่วนที่สามในระยะยาวได้หารือกับทางชลประทานจังหวัดได้มีการแก้ไขปัญหาด้วยการสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดกลางให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งตรงนี้ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร

ภาพ/ข่าว  สุจินต์ นฤภัย(เต้)
ขับเคลื่อนโดย Blogger.