Header Ads

รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเยียวยาผู้เสียชีวิตจากอุทกภัย

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  มอบเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย กรณีผู้ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลพายุโซนร้อนโพดุลและคาจิกิ  ให้กับทายาท ผู้เสียชีวิต ที่จังหวัดอุบลราชธานี
วันนี้ (28 ก.ย 62) นายเทวัญ  ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  มอบเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรี  กรณีผู้ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลพายุโซนร้อนโพดุลและคาจิกิ ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 14 จังหวัดอำนาจเจริญ ยโสธรศรีสะเกษ และอุบลราชธานี ให้กับทายาท ผู้เสียชีวิต จำนวน 20 ราย ที่วัดมหาวนาราม  หรือ วัดป่าใหญ่ อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี ประกอบไปด้วยจังหวัดอำนาจเจริญให้กับทายาทผู้เสียชีวิตจำนวน 5 ราย จังหวัดยโสธร จำนวน 9 รายจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 3 รายและจังหวัดอุบลราชธานีจำนวน 3 ราย  เป็นเงินค่าจัดการศพรายละ 50,000 บาท  เงินทุนเลี้ยงชีพรายละ 30,000 บาทและมีเงินช่วยเหลือบุตร 50,000  รวมทั้งสิ้น 1 ล้าน 7 แสนบาท 
สรุปยอดการให้ความช่วยเหลือจากกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรี   ดังนี้
การรับบริจาค เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 เงินบริจาคกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี "ร่วมใจ พี่น้องไทย ช่วยภัยน้ำท่วม ณ MCOT (ช่อง9)แจ้งบริจาค 264 ล้านบาท ยอดเงินได้รับเงินบริจาคแล้ว 150 ล้านบาท /การให้ความช่วยเหลือจ่ายค่าจัดการศพ ละ 50,000 บาท จำนวน 35 ราย เป็นเงิน 1,750,000 บาท /จ่ายค่าช่วยเหลือเลี้ยงชีพแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต 35 ราย ๆ 30,000 บาทเป็นเงิน 1,050,000 บาท /จ่ายค่าช่วยเหลือตามข้อ 2 อายุต่ำกว่า 25 ปี จำนวน 6 ราย  รายละ 50,000 เป็นเงิน 300,000 บาท

ภาพ/ข่าว  กฤษณะ วิลามาศ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.