Header Ads

ปุ๋ม ปนัดดา ขอร่วมห่วงใยชาวอุบลฯด้วยคน


อุบลราชธานี    ปุ๋ม  ปนัดดา ดารานักแสดง นำถุงยังชีพมาช่วยเหลือพี้น้องที่ประสบภัยน้ำท่วม 
ณ  ศูนย์รับบริจาคให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี  ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี    นายสฤษดิ์  วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและผู้บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มจังหวัดอุบลราชธานี  รับมอบสิ่งของบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี   จากดารานักแสดง  ดร.ปนัดดา  วงศ์ผู้ดี และคณะ นอกจากนี้ยังมีประชาชน  มูลนิธิ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในจังหวัดอุบลราชธานีและต่างจังหวัดนำถุงยังชีพ สิ่งของบริจาค มอบให้กับจังหวัด ณ ศูนย์รับบริจาคให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี   กันอย่างคับคั่งและต่อเนื่อง
จากนั้น ทีทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี นำคณะ ดร.ปนัดดา  วงศ์ผู้ดี ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพ   เยี่ยมให้กำลังประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่ชุมชนวัดบูรพา 2 เทศบาลนครอุบลราชธานี    /จุดพักพิงชั่วคราวศาลาประชาวารินชำราบ  / และลงเรือเยี่ยม มอบถุงยังชีพ ประชาชนที่พักภายในบ้านชุมชนกุดปลาขาว อำเภอวารินชำราบและในวันนี้ระดับในแม่น้ำมูลอยู่ที่สถานี M7มีแนวโน้มลดลง จากเมื่อวาน 11 ซ.ม.ลดลงจากระดับสูงสุด  1 เมตร  แต่ยังมีพื้นที่เฝ้าระวัง 3  อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ  และอำเภอ สว่างวีระวงศ์  ส่วนระดับแม่น้ำมูลและแม่น้ำโขงต่างกัน  4 เมตร 18 ซ.ม. ซึ่งส่งผลดีต่อการผลักดันน้ำออกสู่แม่น้ำโขงได้อย่างสะดวก.///////////////////////////////////
ข่าวโดย...กฤษณะ วิลามาศ/อุบลราชธานี 0934541833

ขับเคลื่อนโดย Blogger.