Header Ads

ตราด-พิธีเวียนธูปเป็นพุทธบูชาต่อองค์เง็กเซียนเทพแห่งสวรรค์เทศกาลถือศีลกินเจที่สมาคมตราดพุทธสงเคราะห์

สมาคมตราดพุทธสงเคราะห์ทำพิธีเวียนธูปเป็นพุทธบูชา ต่อองค์เง็กเซียนเทพแห่งสวรรค์พุทธศาสนิกชนชาวตราดที่ถือศีลกินเจ ร่วมในพิธีกันคับคั่ง
       (30ก.ย.62)   ที่สมาคมตราดพุทธสงเคราะห์  ทำพิธีเวียนธูปเป็นพุทธบูชา ต่อองค์(เง็กเซียนเทพแห่งสวรรค์) โดยมี นาย ธนพล  อิ่มอุไรประธานกินเจ สมาคมตราดพุทธสงเคราะห์ ประจำปี2562  พร้อม พุทธศาสนิกชนชาวตราดที่ถือศีลกินเจ ร่วมในพิธีกันคับคั่ง นอกจากจะมีการถือศีลกินเจแล้วก็ยังมีพิธีกรรมซึ่งสอดแทรกคติธรรมและ วัฒนธรรมประเพณีที่น่าสนใจต่างๆ ไว้อย่างมากมาย เริ่มจากพิธีเวียนธูปเชิญองค์เง็กเซียนเทพแห่งสวรรค์ ให้เสด็จลงมาอำนวยอวยพรแก่ผู้เข้าร่วมพิธี ที่ถือศีลกินเจเพื่อความเป็นสิริมงคลตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 7 ตุลาคม2562 นี้

ข่าวโดย นิมิตร คชพร ทีมข่าวภูมิภาคจังหวัดตราด
ขับเคลื่อนโดย Blogger.