Header Ads

เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เดินสำรวจความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตบนดอยสุเทพ

31 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ได้นำคณะผู้เดินสำรวจจากศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดินสำรวจความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตบนดอยสุเทพ บริเวณเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติยอดดอยปุย นอกจากจะได้พบพันธุ์พืชที่หลากหลายในเส้นทางแล้ว ในครั้งนี้ยังมีโอกาสได้พบกับตุ๊กกายดอยสุเทพ Cyrtodactylus doisuthep สัตว์เฉพาะถิ่นที่สำรวจพบครั้งแรกที่ดอยสุเทพ โดยระหว่างทางยังได้พบกับงูเขียวหางไหม้  และจิ้งเหลนห้วยไทย บริเวณเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติยอดดอยปุย อีกด้วย
ข่าวโดย  ศูนย์ข่าวภาคเหนือตอนบน / สมจิต แสงบัลลังค์  รายงาน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.