Header Ads

นครสวรรค์ - จัดการแข่งขันวิ่งชมวิวทิวเขาพระ ส่งเสริมการออกกำลังกาย ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติในพื้นที่อำเภอหนองบัว

ในวันที่14 กันยายน 2562 เวลา 06.00 น.มีการแข่งขันวิ่ง ชมวิวทิวเขาพระ - เขาสูง 2019 โดยมีนายมานพ ศรีผึ้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์ เขต4 เป็นประธานปล่อยตัวนักวิ่งและสนับสนุนถ้วยรางวัล คุณแม่อรชุน เหลืองวิเศษการ ประธานกรรมการประสานงานส่วนภูมิภาค ภาค 8 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ ให้การสนับสนุนถ้วยรางวัลโดยมีนายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอหนองบัว เป็นประธานดำเนินการจัดงาน  ณ บริเวณริมคลองไม้แดง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว มีประชาชนร่วมการแข่งขันกว่า 400 คน ระยะทาง 5 กิโลเมตร และระยะทาง 7 กิโลเมตร เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติในพื้นที่อำเภอหนองบัว เพื่อสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นที่ สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ทางอำเภอหนองบัวได้รับความร่วมมือจากกิ่งกาชาดอำเภอหนองบัว โรตารี่อำเภอหนองบัว ชมรมจักรยานอำเภอหนองบัว  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนชาวอำเภอหนองบัวได้เป็นอย่างดี

ภาพ/ข่าว  ภคพล ครองสิน  087-8544888
   
ขับเคลื่อนโดย Blogger.