Header Ads

"นายกตี้ "นายกเล็กหนองแค ร่วมกับมูลนิธิร่วมกตัญญูสระบุรีและประชาชนในพื้นที่ รับมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหนองแค อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ทางคณะเทศบาลตำบลหนองแคได้ร่วมกับมูลนิธิร่วมกตัญญูสระบุรี โดยมี นาย​สุนทร​ เข็มนาค​ นายกเทศมนตรีตำบลหนองแค พร้อมนายเอกชัย​ จันทร์สุรไพโรจน์​ กรรมการ(สระบุรี​ 03) มูลนิธิร่วมกตัญญูจุดบริการหนองแค พร้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย​ เทศบาลตำบลหนองแค คณะประธานและกรรมการชุมชน​ อสม.​  บริจาคสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค และ​ร่วมกันบริจาดเงินจากผู้บริหาร​ สมาชิกสภา​เทศบาลตำบลหนองแค ข้าราชการพนักงาน​งาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลหนองแค จำนวนเงิน  163,260 บาท และได้มีประชาชนชาวเทศบาลตำบลหนองแค ร่วมกันบริจาด เป็นจำนวนเงิน 166, 034  บาท​ รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น​ 329,294  บาท ทางคณะได้ทำการส่งมอบให้ขบวนคาราวาน​ เพื่อนำสิ่งของอุปโภค บริโภค ข้าวสาร อาหารแห้งน้ำมันพืช น้ำปลา น้ำดื่ม ถังพลาสติก ไปใช้ในชีวีตประจำวันแก่ผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับความเดือดร้อนทางภาคอีสาน จังหวัดอุบลราชธานี ต่อไป


ข่าวโดย..กฤษฎา สมมาตร รายงานจากสระบุรี
ขับเคลื่อนโดย Blogger.