Header Ads

น่าน- คลินิกหมอครอบครัวเครือข่ายสุขภาพตำบลตาลชุม อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุม และโรงพยาบาลน่าน จัดอบรมให้ความรู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อลดโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง

น่าน- คลินิกหมอครอบครัวเครือข่ายสุขภาพตำบลตาลชุม อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุม และโรงพยาบาลน่าน จัดอบรมให้ความรู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อลดโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง
 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนตาลชุมพิทยาคม อ.เวียงสา จ.น่าน โดยการนำของนายนันทมิตร นันทะเสน ผอ.รพ.สต.ตาลชุม นายกสมาคมหมออนามัยจังหวัดน่านพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อสม.ตำบลตาลชุม ได้จัดอบรมให้ความรู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อลดโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง การอบรมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากนายแพทย์พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน ที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อลดโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง  แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง, อสม.  อบต., ผู้นำชุมชน, ผู้บริหารสถานศึกษา การอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายศราวุฒิ พุฒตรง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุม ประธานในพิธี การอบรมดังกล่าวได้มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 270 คน

ภาพ/ข​่​าว​ นายชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล                                          
ขับเคลื่อนโดย Blogger.