Header Ads

ร้อยเอ็ด-เทสโก้โลตัสและบริษัทน้ำตาลมิตรกาฬสินธ์"ซับน้ำตา"ชาวอำเภอโพนทองที่ประสพอุทกภัย


วันนี้อาทิตย์ที่ 1 ก.ย.2562 ณ.หอประชุมอำเภอโพนทอง นายวัลลภ  จินดาเงินนายอำเภอโพนทองประสานปฏิบัติร่วมกับห้างเทสโก้โลตัส(สาขาโพนทอง)พร้อมผู้บริหารอุทยานน้ำตาลมิตรกาฬสินธ์ และร้านโฮงคันที จำหน่ายผ้าไหมที่จังหวัดขอนแก่นนำข้าวสารอาหารแห้งปลากระป๋องยาสามัญประจำบ้าน ขนม น้ำคื่ม มามอบให้ผู้ประสพอุทกภัยจำนวน 200 กว่าครอบครัวในเขตเทศบาลตำบลโพนทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
สืบเนื่องจากพายุโซลร้อน"โพดุล"เคลื่อนตัวพัดผ่านประเทศไทยในช่วงวันที่ 29 ส.ค-1 ก.ย.2562 ส่งผลให้น้ำป่าจากดงแม่เผตที่ไหลมาตามลำห้วยสาขาผ่านตัวอำเภอในเขตเทศบาลตำบลโพนทองลงสู่ลำน้ำพะยัง ท่วมเอ่อล่นไหล่บ่าตามถนน ตรอก -ซอก-อย่างรวดเร็วไม่สามารภเก็บทรัพย์สินขึ้นที่สูงได้ทัน ทำให้ร้านค้าในตลาดสด และเขตเทศาบลมีทรัพ์สินเสียหายร้านละไม่ต่ำกว่า ห้าแสนบาท 200 กว่าร้านค้า


นายวัลลภ  จินดาเงิน นายอำเภอโพนทอง  พูดถึงภัยธรรมชาติหรือสาธารณภัยอาจเกิดขึ้นเมื่อใดก็ได้ ไม่มีผู้ใดจะคาดหมายได้การฟื้นฟูจึงประสานปฎิบัติไปยังทุกองค์กร ในโอกาสนี้ในนามชาวอำเภอโพนทองขอขอบคุณทุกหน่วยงานทุกองค์กรที่เข้ามาช่วยเหลือเบื้องต้น ส่วนระยะยาวให้“คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอ” เรียกโดยย่อว่า “ก.ช.ภ.อ.” ส ารวจความเสียหาย ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในด้านต่าง ๆ

ข่าวโดย  สุเทพ  ลอยแก้ว  092 714 7488

ขับเคลื่อนโดย Blogger.