Header Ads

จังหวัดอุทัยธานี...!!@ งานมหกรรมจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ Big farm ประมง 62 ...!!

จากการรายงานของผู้สื่อข่าว เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 62 เวลา 17.30 น. ณ บริเวณถนนคนเดินตรอกโรงยา อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี  นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ Big farm ประมง 62 อุทัยธานี  เพื่อเป็นการเชื่อมโยงการตลาดจากระดับชุมชน พร้อมทั้งส่งเสริมการตลาดให้เจริญเติบโตอย่างเข้มแข็งและมั่นคง ตามนโยบายของกรมประมงและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดยมี นายอนันต์ เหล่าแช่ม ประมงจังหวัดอุทัยธานี  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนจำนวนมาก เข้าร่วมงาน
สืบเนื่องจาก โครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2562 สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี ได้ดำเนินการโครงการแปลงใหญ่ปลาสวายจำนวน 1 แปลง ในเขตพื้นที่ตำบลท่าซุง และตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี มีเกษตรกรรวมกลุ่มกันทั้งสิ้น จำนวน 30 ราย โดยมีแผนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ในการจำหน่ายสินค้า และการบริการ จึงได้จัดงานดังกล่าวขึ้น
สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย  การจัดแสดงสินค้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปลงใหญ่ด้านประมง จำนวน 15 ร้านค้า การแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดอุทัยธานี  นอกจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมปรุงต้มยำปลาสวายหม้อใหญ่ แจกจ่ายให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงาน อีกด้วย ...ข่าวโดย// วินัย ชำนาญปืน ภาพ/ข่าว/รายงาน 061 - 1828363
ขับเคลื่อนโดย Blogger.