Header Ads

ระยอง - BDMS เปิดศูนย์บริการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ N Health Lab ที่ใหญ่ที่สุด ที่จังหวัดระยอง รับ EEC

วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 เวลา  08:30 – 11:00 น. ณ ศูนย์บริการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ N Health สาขาระยอง ตรงข้ามโรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง นพ. ชัยวัฒน์ จัตตุพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง นายณรงค์ฤทธิ์ กาละพุฒ ประธานผู้บริหาร บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด (N Health) นายแพทย์จารุวัฑ ใช้ความเพียร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง ร่วมเปิดศูนย์บริการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ N Health สาขาจังหวัดระยอง ที่มีเป้าหมายที่จะช่วยสนับสนุนการสาธารณสุขในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ณ N Health สาขาจังหวัดระยอง


ตามที่บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด (N Health) ภายใต้กลุ่มธุรกิจสนับสนุนการบริการด้านสุขภาพของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS ได้เข้ามาจัดตั้งศูนย์บริการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ในอำเภอเมือง จังหวัดระยอง เพื่อสนับสนุนการบริการทางการแพทย์ และให้บริการประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง ให้ตอบสนองต่อการพัฒนาอย่างยิ่งในด้านต่าง ๆ ตามโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)


            โดย N Health เป็นบริษัทชั้นนำของประเทศในการให้บริการด้านการสนับสนุนบริการทางการแพทย์และธุรกิจโรงพยาบาลทั้งในและต่างประเทศ ด้วยเทคโนโลยีและระบบการทำงานแบบมาตรฐานสากล ครอบคลุมการให้บริการด้วยสาขากว่า 50 สาขาทั้งในประเทศไทย ประเทศกัมพูชา ลาว และ พม่า พร้อมให้บริการในด้านต่างๆ เช่น บริการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ บริการด้านวิศวกรรมทางการแพทย์ บริการงานปราศเชื้อแบบครบวงจร บริการบริหารจัดการผ้าแบบครบวงจร ตัวแทนจัดจำหน่ายวัสดุทางการแพทย์ อุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ รวมถึงบริการโลจิสติกส์ในธุรกิจสุขภาพ

ภาพ/ข่าว  ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์
         
ขับเคลื่อนโดย Blogger.