Header Ads

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดกิจกรรมวิ่งพักตับ 90k.90days ตับจะกลับมาดี เริ่มวันนี้ จัดโดยเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดตราด รายได้มอบให้โรงพยาบาลตราดจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์


รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดกิจกรรมวิ่งพักตับ 90k.90days ตับจะกลับมาดี เริ่มวันนี้ จัดโดยเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดตราด รายได้มอบให้โรงพยาบาลตราดจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์
           วันที่ 15 ก.ย.2562  ที่โรงเรียนตราษตระการคุณ อำเภอเมืองตราด   นายสาธิต ปิตุเตชะ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  เป็นประธานเปิดกิจกรรมวิ่งพักตับ90k90 Daysตับจะกลับมาดี เริ่มวันนี้ งดเหล้ามีประชาชนนักวิ่งเข้าร่วมกว่า 1,100 คน เข้าร่วมแข่งขัน โดยมีระยะทาง 10.5 กิโลเมตร และ ระยะทาง 5.2 กิโลเมตร


                นาย  จีรวัฒน์   แสงจันทร์    ผู้ประสานงานเครือข่ายประชาคมงดเหล้า กล่าวรายงายถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมวิ่งพักตับ90k90 Daysตับจะกลับมาดี เริ่มวันนี้ งดเหล้า ในวันนี้ เป็นกรรมส่วนหนึ่งของโครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาประจำปี 2562 การรวบรวมพลังเครือข่ายองค์กรงดเหล้าเข้าพรรษาจัดขึ้นในทุกภาคใน9ภาค9ภูมิภาคของประเทศไทย เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีด้วยการเดินวิ่งออกกำลังกายให้เป็นวิถีชีวิตตระหนักถึงโทษของพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หันมาพฤติกรรมที่ส่งเสริมให้มีสุขภาพที่ดี

เป็นการกระตุ้นสำหรับคนบวชใจที่กำลังอยู่ในช่วงงดเหล้าเข้าพรรษาให้มีกำลังใจพักตับงดเหล้าเข้าพรรษา 3 เดือนนี้สัญญาณถึงพลังความร่วมมือในการที่จะช่วยกันส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยการออกกำลังกายและสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือเราต้องยอมรับว่าพวกเราทุกคนนั้นเป็นพลังที่สำคัญอย่างยิ่งยวดที่จะช่วยแก้ไขปัญหาแอลกอฮอล์ที่มีผลกระทบสืบเนื่องไปยังชีวิตและทรัพย์สินทั้งของคนรุ่นเราในปัจจุบันและโดยเฉพาะรุ่นลูกหลานที่กำลังจะตามมา
            สำหรับกิจกรรมวิ่งพักตับ 90k.90days ตับจะกลับมาดี เริ่มวันนี้ งดเหล้า รายได้จะมอบให้โรงพยาบาลตราดจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์สำหรับห้องผ่าตัดของโรงพยาบาลตราดต่อไป

ข่าวโดย นิมิตร คชพร ทีมข่าวภูมิภาคจังหวัดตราด รายงาน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.