Header Ads

อุบลฯ ผอ.ศูนย์ใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เยี่ยมผู้ประสบภัย

ตรวจโครงการระบบธนาคารน้ำใต้ดิน ที่เชื่อว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้น้ำที่ท่วมอยู่ในพื้นที่ลดลงอย่างรวดเร็ว สถานการณ์ ล่าสุดของจังหวัดอุบลราชธานี ระดับน้ำเริ่มคลี่คลายลงอย่างต่อเนื่อง

( 17 ก.ย.62) พลเรือเอกปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และคณะ ได้ไปยังพื้นที่โครงการระบบธนาคารน้ำใต้ดิน หรือหลุมระบายอากาศแก้ปัญหาน้ำท่วม บ้านทัพไทย ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ซึ่งอยู่ที่บริเวณน้ำท่วมขังในขณะนี้ ซึ่งทางโครงการ โดยพลตรีธนศักดิ์ มิตรภานนท์ รองเสนาธิการกองทัพน้อยที่ 2 ผู้ดูแลโครงการ ได้บรรยายให้ฟังว่า ระบบธนาคารน้ำใต้ดิน หรือหลุมระบายอากาศ เป็นการนำเอาหลักการแทนที่ของอากาศ ผสมผสานกับหลักการแรงเหวี่ยงของโลก และ หาตำแหน่งที่เหมาะสม รวมทั้งปริมาณน้ำ เพื่อนำน้ำที่มีอยู่บนผิวดินให้ระบายลงไปอยู่ใต้ดินรวดเร็ว และเก็บน้ำไว้ในใต้ดินเพื่อการนำมาใช้ประโยชน์ในภายหลังโดยอุปกรณ์ง่าย ๆ ที่ชาวบ้านสามารถผลิตได้เอง มีรูปแบบเป็นตะกร้าพลาสติกขนาดย่อม ๆ ประกบกัน เพื่อกันดินเข้า ข้างในตะกร้ามีขวดพลาสติกปิดฝาไว้หลาย ๆ คน วางอัดกันแบบหลวม ๆ กันน้ำและดิน ดันตะกร้าพลาสติกให้ยุบตัว ตรงกลางมีท่อพีวีซียาวขึ้นมาเพื่อให้เป็นช่องระบายอากาศหนีพ้นผิวน้ำโดยจะมีการขุดหลุมดินลึกลงไปประมาณ 2 เมตร และฝังอุปกรณ์ตัวนี้ลงไปให้ท่อโผล่ขึ้นมาด้านบนผิวน้ำ จากนั้น ช่องว่างที่มีอยู่จากในตะกร้าและอากาศจะทำหน้าที่เปิดช่องให้น้ำซึมลงไปใต้ดินอย่างรวดเร็วกว่าปกติ ซึ่งเกษตรกรสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในแง่ของเมื่อเกิดสถานการณ์น้ำท่วมขังพื้นที่ไร่นา จะทำให้น้ำลดระดับลงอย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องสูบน้ำออก

สำหรับในสถานการณ์อุทกภัยที่จังหวัดอุบลราชธานี มีการสำรวจพื้นที่เส้นทางน้ำผ่าน และพบว่า พื้นที่บ้านทัพไทย ซึ่งอยู่ในจุดที่น้ำจะไหลก่อนไปถึงตัวอำเภอวารินชำราบ มีความเหมาะสม จึงขุดหลุมทั้งหมด 6 หลุมและดำเนินการฝังอุปกรณ์ชนิดนี้ลงไป และเฝ้าติดตามระดับน้ำ ซึ่งระดับน้ำก็ลดลงตามลำดับที่มั่นใจว่า เป็นเพราะระบบธนาคารน้ำใต้ดินหรือหลุมระบายอากาศ จากจุดนี้ในส่วนหนึ่ง นอกเหนือจากเครื่องผลักดันน้ำที่นำมาติดตั้งโดยกรมชลประทานที่ อ.พิบูลมังสาหาร และ อ.โขงเจียม เนื่องจาก จากการเฝ้าติดตามน้ำที่ไหลผ่านสะพานเสรีประชาธิปไตย ไม่มีก้อนน้ำมวลใหญ่ไปอย่างที่คาดการณ์ และอัตราความเร็วในการไหล ระดับน้ำ ก็ลดลงอย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว กว่าที่คาดการณ์


จากนั้น ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ได้มอบถุงยังชีพและยารักษาโรคให้กับผู้ป่วยติดเตียงและจุดพักพิงผู้อพยพ บ้านทัพไทยหมู่ที่ 7 ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี และไปประชุมติดตามสถานการณ์กับผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และ นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ โดยได้นำกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมของจังหวัดอุบลราชธานี และจะได้ดำเนินการจัดหาเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคเพื่อมอบให้กับจังหวัดอุบลราชธานีที่ประสบอุทกภัยในครั้งนี้เพิ่มเติม

สำหรับจังหวัดอุบลราชธานีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยทั้งหมด 25 อำเภอ 174 ตำบล 1,362 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 42,383 ครัวเรือน 159,692 คน อพยพ  21,886 คน ส่วนสถานการณ์ล่าสุด อำเภอที่มีสถานการณ์น้ำท่วมบ้านเรือน และมีการอพยพ จำนวน 5  อำเภอ 12 ตำบล 82  ชุมชน/หมู่บ้าน 6,394 ครัวเรือน 21,886 คน จุดอพยพ  56 แห่ง สถานการณ์ล่าสุดของจังหวัดอุบลราชธานีระดับน้ำเริ่มคลี่คลายลงอย่างต่อเนื่อง ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย และ ดูโครงการระบบธนาคารน้ำใต้ดิน ที่เชื่อว่า น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้น้ำที่ท่วมอยู่ในพื้นที่ลดลงอย่างรวดเร็ว( 17 ก.ย.62)พลเรือเอกปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และคณะ ได้ไปยังพื้นที่โครงการระบบธนาคารน้ำใต้ดิน หรือหลุมระบายอากาศแก้ปัญหาน้ำท่วม บ้านทัพไทย ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ซึ่งอยู่ที่บริเวณน้ำท่วมขังในขณะนี้ ซึ่งทางโครงการ โดยพลตรีธนศักดิ์ มิตรภานนท์ รองเสนาธิการกองทัพน้อยที่ 2 ผู้ดูแลโครงการ ได้บรรยายให้ฟังว่า ระบบธนาคารน้ำใต้ดิน หรือหลุมระบายอากาศ เป็นการนำเอาหลักการแทนที่ของอากาศ ผสมผสานกับหลักการแรงเหวี่ยงของโลก และ หาตำแหน่งที่เหมาะสม รวมทั้งปริมาณน้ำ เพื่อนำน้ำที่มีอยู่บนผิวดินให้ระบายลงไปอยู่ใต้ดินรวดเร็ว และเก็บน้ำไว้ในใต้ดินเพื่อการนำมาใช้ประโยชน์ในภายหลังโดยอุปกรณ์ง่าย ๆ ที่ชาวบ้านสามารถผลิตได้เอง มีรูปแบบเป็นตะกร้าพลาสติกขนาดย่อม ๆ ประกบกัน เพื่อกันดินเข้า ข้างในตะกร้ามีขวดพลาสติกปิดฝาไว้หลาย ๆ คน วางอัดกันแบบหลวม ๆ กันน้ำและดิน ดันตะกร้าพลาสติกให้ยุบตัว ตรงกลางมีท่อพีวีซียาวขึ้นมาเพื่อให้เป็นช่องระบายอากาศหนีพ้นผิวน้ำ

โดยจะมีการขุดหลุมดินลึกลงไปประมาณ 2 เมตร และฝังอุปกรณ์ตัวนี้ลงไปให้ท่อโผล่ขึ้นมาด้านบนผิวน้ำ จากนั้น ช่องว่างที่มีอยู่จากในตะกร้าและอากาศจะทำหน้าที่เปิดช่องให้น้ำซึมลงไปใต้ดินอย่างรวดเร็วกว่าปกติ ซึ่งเกษตรกรสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในแง่ของเมื่อเกิดสถานการณ์น้ำท่วมขังพื้นที่ไร่นา จะทำให้น้ำลดระดับลงอย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องสูบน้ำออก

สำหรับในสถานการณ์อุทกภัยที่จังหวัดอุบลราชธานี มรการสำรวจพื้นที่เส้นทางน้ำผ่าน และพบว่า พื้นที่บ้านทัพไทย ซึ่งอยู่ในจุดที่น้ำจะไหลก่อนไปถึงตัวอำเภอวารินชำราบ มีความเหมาะสม จึงขุดหลุมทั้งหมด 6 หลุมและดำเนินการฝังอุปกรณ์ชนิดนี้ลงไป และเฝ้าติดตามระดับน้ำ ซึ่งระดับน้ำก็ลดลงตามลำดับที่มั่นใจว่า เป็นเพราะระบบธนาคารน้ำใต้ดินหรือหลุมระบายอากาศ จากจุดนี้ในส่วนหนึ่ง นอกเหนือจากเครื่องผลักดันน้ำที่นำมาติดตั้งโดยกรมชลประทานที่ อ.พิบูลมังสาหารและอ.โขงเจียม เนื่องจาก จากการเฝ้าติดตามน้ำที่ไหลผ่านสะพานเสรีประชาธิปไตย ไม่มีก้อนน้ำมวลใหญ่ไปอย่างที่คาดการณ์ และอัตราความเร็วในการไหล ระดับน้ำ ก็ลดลงอย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว กว่าที่คาดการณ์

จากนั้น ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ได้มอบถุงยังชีพและยารักษาโรคให้กับผู้ป่วยติดเตียงและจุดพักพิงผู้อพยพ บ้านทัพไทยหมู่ที่ 7 ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี และไปประชุมติดตามสถานการณ์กับผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และ นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ โดยได้นำกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมของจังหวัดอุบลราชธานี และจะได้ดำเนินการจัดหาเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคเพื่อมอบให้กับจังหวัดอุบลราชธานีที่ประสบอุทกภัยในครั้งนี้เพิ่มเติม

สำหรับจังหวัดอุบลราชธานีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยทั้งหมด 25 อำเภอ 174 ตำบล 1,362 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 42,383 ครัวเรือน 159,692 คน อพยพ  21,886 คน ส่วนสถานการณ์ล่าสุด อำเภอที่มีสถานการณ์น้ำท่วมบ้านเรือน และมีการอพยพ จำนวน 5  อำเภอ 12 ตำบล 82  ชุมชน/หมู่บ้าน 6,394 ครัวเรือน 21,886 คน จุดอพยพ  56 แห่งส่วน สถานการณ์ล่าสุดของจังหวัดอุบลราชธานีระดับน้ำเริ่มคลี่คลายลงอย่างต่อเนื่อง

ภาพ/ข่าว  กฤษณะ วิลามาศ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.