Header Ads

ชลบุรี - วัดสัตหีบ (หลวงพ่ออี๋) มอบทุนการศึกษากว่าล้านบาท เนื่องในวันคล้ายวันมรณภาพ ปีที่ 73

เมื่อวันที่ 23 ก.ย.62 พระเทพชลธารมุนี เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดบางพระวรวิหาร เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา แก่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร และเด็กนักเรียนที่สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง ธรรมสนามหลวง และให้โอวาทเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้เข้ารับทุนการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2562 ของวัดสัตหีบ โดยมี พระราชสารโสภณ รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล พระอารามหลวง พระครูทัสนียคุณากร เจ้าคณะอำเภอสัตหีบ เจ้าอาวาสวัดสัตหีบ พระครูปิยกิจวิบูลย์ เจ้าคณะตำบลนาจอมเทียน เจ้าอาวาสวัดอัมพาราม พลเรือเอก นพดล สุภากร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ พลเรือโท ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พลเรือตรี ทศพล ผลดี เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน นายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ พร้อมข้าราชการ ประชาชน และผู้ให้การอุปถัมภ์เข้าร่วมในพิธี ณ ศาลาการเปรียญวัดสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
 
ในพิธีมอบทุนการศึกษาครั้งนี้ มีทุนนิธีการศึกษาของวัดสัตหีบ พร้อมด้วยคณะญาติธรรม ข้าราชการทหาร ทายกทายิกา ผู้มีจิตเลื่อมใสศรัทธา ให้การอุปภัมภ์ได้จัดตั้งกองทุนการศึกษาไว้แก่พระภิกษุสามเณรและนักเรียน รวมถึงนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยครั้งนี้ได้จัดมอบทุนการศึกษารวมเป็นจำนวน 1,349 ทุน เป็นเงิน 1,431,000 บาท 
ภาพ/ข่าว เจี๊ยบโฟกัส ทีมข่าวรอบรั้วภูธร-TV13สยามไทย 082-531-3717
ขับเคลื่อนโดย Blogger.