Header Ads

ส.ส.ชลบุรี เขต 7 เป็นประธานในพิธี การจัดการแข่งขันกีฬา สานสัมพันธ์ ชุมชน ครั้งที่ 1 ณ ลานตะกร้อ ซอยมาบสองค่ายมวย

เมื่อเวลา15.00น.ของวันที่ 15 กันยายน 2562 ได้มีการจัดการแข่งขันกีฬา สานสัมพันธ์ ชุมชน ครั้งที่ 1 ณ ลานตะกร้อ ซอยมาบสองค่ายมวย เลียบทางด่วนมอเตอร์เวย์  โดยมี คุณกวินนาถ ตาคีย์ ส.ส.ชลบุรี เขต 7 เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยกำนันธนัท ประทุมแดง ตัวแทน คุณจิรายุ สิงโตทอง อดีต ส.ส. ชลบุรี  คุณอานนท์ กวนอิ่ม จากทีมพัทยาฟิวเจอร์และทีมงาน นักกีฬา ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม เพื่อสร้างความรักความสามัคคีในชุมชน ส่งเสริมให้ประชาชนสนใจในการออกกำลังกาย อนุรักษ์สืบสานกีฬาเซปักตะกร้อไทย และนำร่องสร้างพื้นที่คุณภาพในชุมชน
กิจกรรมในครั้งนี้มีผู้ส่งเข้าแข่งขันทั้งหมด 8 ทีม โดยรางวัลการแข่งขัน มี 4 อันดับ ได้แก่ 1.ถ้วยรางวัลชนะเลิศพร้อมเงินรางวัล 2.ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งพร้อมเงินรางวัล 3.ถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับสองพร้อมเงินรางวัล 4.ถ้วยรางวัลชมเชยพร้อมเงินรางวัลภาพ/ข่าว  สมชาย​ โคตล่ามแขก
ขับเคลื่อนโดย Blogger.