Header Ads

ราชบุรี ข่าว - ปลูกมะม่วงพันธุ์อาร์ทู อีทู ต่างประเทศสั่งสัปดาห์ละ 5 ตัน

เกษตรกร อ.บางแพ จ.ราชบุรี  ประสบความสำเร็จหลังรวมกลุ่มกันปลูกมะม่วงสายพันธุ์อาร์ทู อีทู ส่งจำหน่ายต่างประเทศ หลายคนได้ขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มสร้างรายได้ตลอดทั้งปี

วันที่ 26 ก.ย.62   อ.บางแพ จ.ราชบุรี นอกจากจะมีการเลี้ยงกุ้งที่เป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดแล้ว ในพื้นที่ก็ยังมีมะม่วงซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักอีกชนิดที่เกษตรกรในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วงส่งออก ต.ดอนคา  อ.บางแพ ได้ให้ความสนใจปลูกมีการส่งผลผลิตไปจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศสร้างรายได้แต่ละปีนับล้านบาท โดยมีสำนักงานเกษตรจังหวัดคอยให้คำแนะนำ และส่งเสริมเรื่องช่องทางการตลาด พร้อมดูแลเรื่องมาตรฐานและความปลอดภัย เพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐานผ่านการรับรอง GAP โดยหลังจากที่มีการก่อตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วงส่งออก อ.บางแพมาแล้ว ทำให้มีการรวมกลุ่มของเกษตรกรที่มีทั้งหมด   60 ราย ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้ ในส่วนของปลูกมะม่วงสายพันธุ์ อาร์ทู อีทู ส่งเข้ากลุ่มฯ มีจำนวน 5 ราย  เพื่อส่งจำหน่ายไปยังห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ ในประเทศ และต่างประเทศซึ่งกำลังได้รับความนิยม มีออร์เดอร์ยอดสั่งจองเพิ่ม จนผลผลิตส่งออกเริ่มไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดในขณะนี้  ทำให้เกษตรกรบางรายขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มเพื่อรองรับตลาดที่เติบโตอย่างรวดเร็วนายอำนาจ วรรัตน์วัฒนกุล อายุ 57 ปี อยู่บ้านเลขที่  17/3 หมู่ 3 ต.ดอนคา อ.บางแพ  เปิดเผยว่า ที่สวนปลูกมะม่วงพันธุ์อาร์ทูอีทู มีอายุ  7 ปี ประมาณ 150 ต้น  อายุ 3 ปี   500 ต้น ในพื้นที่ 25 ไร่ หลังจากได้รับความรู้จากกลุ่มฯ ช่วยแนะนำวิธีการปลูก  วิธีการปลูกระยะต้นห่างกัน 4 X 6 เมตร  ผลดีช่วงระยะห่างของต้นทำให้รับแสงแดดได้ดี ลูกมะม่วงมีสีแดงสวยขายดีกว่าลูกสีเขียว  

หลังปลูกจะให้ใส่ปุ๋ยสูตร  16 16 16 ปีละ 2 ครั้ง พออายุได้ 2 ปีครึ่งถึง 3 ปี เริ่ม   ออกผล  ช่วงระหว่างออกดอกจนถึงเก็บผลผลิตใช้เวลาประมาณ 3 เดือน ระหว่างนี้ต้องคอยเด็ดใบที่อยู่ใกล้ลูกออก เพื่อให้แสงแดดได้ส่องลงมาที่ผิวมะม่วงมากที่สุดจะทำให้มะม่วงได้คุณภาพราคาดียิ่งขึ้น  มีการคัดเกรดส่ง เบอร์สวยลูกโตได้กิโลกรัมละ 100 บาท  เบอร์รองก็จะมีราคาลดลงไป สิ่งสำคัญอย่าให้ยางมะม่วงโดนผิวเด็ดขาด เพราะจะทำให้ผิวเสียเป็นรอยด่างทำให้ราคาตก เวลาตัดมะม่วงต้องให้เหลือขั้วไว้ประมาณ 1 นิ้ว พร้อมกับหาถุงมาห่อหุ้มลูกไว้ เพื่อป้องกันยางไหลโดนที่ผิว จากนั้นจึงนำไปคัดแยกขนาด ซึ่งสภาพพื้นที่ของ อ.บางแพ  มีน้ำสมบูรณ์ อากาศถ่ายเทดี ทำให้ไม่มีเขม่ามาเกาะบริเวณผิวมะม่วง ซึ่งแตกต่างจากที่อื่นที่จะมีผิวลูกไม่ค่อยสวย  ขณะนี้ได้ขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มอีก  50 ไร่ โดยที่ดิน 1 ไร่ สามารถปลูกได้ประมาณ 67 ต้น  1 ต้นเฉลี่ย ประมาณ 30 - 40 กิโลกรัม   สร้างรายได้ประมาณต้นละ 3,000 - 4,000 บาท  นายราเชนทร์ สุขหวานอารมณ์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ส่งออกมะม่วง อ.บางแพ  เปิดเผยว่า  ผลผลิตของมะม่วงพันธุ์อาร์ทูอีทู  ส่งไปจำหน่ายที่ประเทศรัสเซียมาหลายปีแล้ว นอกจากนี้ส่งไปจำหน่ายแถบตะวันออกกลาง 3 ปีแล้ว  หลังจากเริ่มต้นเปิดตลาดแนะนำลูกค้าไปจากลูกค้าเดิมที่เคยรับประทานมะม่วงน้ำดอกไม้ของกลุ่มฯ ไป  ครั้งแรกส่งมะม่วงพันธุ์อาร์ทูอีทูไปขายประมาณ 50 กิโลกรัม   แต่ปัจจุบันส่งสัปดาห์ละ 4 - 5 ตัน   ขณะนี้มียอดสั่งเพิ่มขึ้นถึงสัปดาห์ละ  8 - 10 ตัน ทำให้ทางกลุ่มไม่สามารถส่งไปตามออร์เดอร์ที่สั่งเข้ามาได้ เนื่องจากผลผลิตยังไม่เพียงพอ

ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของเกษตรกรที่ปลูกมะม่วงอาร์ทู อีทูในปัจจุบัน ที่ยังคงมีผู้ปลูกน้อยอยู่ ขณะนี้ได้มีการคิดค้นต่อยอดร่วมกับ สวทช. ทำม่วงอบแห้ง เนื่องจากมะม่วงจะมีหลายเกรด ทั้งเกรด เอ เกรด บี และโลว์เกรด พยายามที่จะพัฒนาให้ไม่มีของเหลือ มีแนวคิดการทำมะม่วงแช่อิ่มอบแห้ง   เป้าหมายมุ่งส่งตลาดต่างประเทศเป็นหลักขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ  ส่วนกิ่งพันธุ์สามารถสั่งซื้อได้ที่กลุ่มมีจำหน่ายกิ่งละ 100 -300 บาท 

ทั้งนี้สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วงส่งออก ต.ดอนคา อ.บางแพ เตรียมที่จะขยายพื้นที่เพิ่มในการปลูกมะม่วงอาร์ทู อีทู เพื่อให้ผลผลิตเพียงพอต่อความต้องการของตลาดต่างประเทศ ผู้สนใจที่จะศึกษาวิธีการปลูกสามารถโทรติดต่อได้ที่ นายราเชนทร์ สุขหวานอารมณ์  ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ส่งออกมะม่วงอ.บางแพ  เบอร์ 086 - 0419571  

สุจินต์ นฤภัย(เต้)
ขับเคลื่อนโดย Blogger.