Header Ads

ชุมพร - ผู้บังคับกองพัน ผบ.ป.5 พัน25 ค่ายเขตรอุดมศักดิ์จังหวัดชุมพร เป็นประธาน พิธีเปิดความพร้อมของหน่วย เพื่อเสริมสร้างความอแข็งแรงของร่างกาย

วันที่ 13 กันยายน 2562 พ.ท.นรกิจ มุสิกะวงษ์ ผบ.ป.5 พัน25  เป็นประธาน ในพิธีเปิด พร้อมทั้งได้นำยานพาหนะ อาวุธยุทโธปกรณ์ และกำลังพลของหน่วย ดำเนินการตรวจสภาพความพร้อม เพื่อเพิ่มทักษะ ขีดความสามารถ ของยานพาหนะ อาวุธ ยุทโธปกรณ์ ณ.บริเวณลาน หนัาค่ายมณฑลทหารบกที่44ค่ายเขตรอุดมศักดิ์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร  พร้อมทั้งนำกำลังพล ร่วมเดินทางไกลประจำเดือน กันยายน
2562 เพื่อเสริมสร้าง ความแข็งแรงของร่างกายให้กับกำลังพล ณ.โครงการพัฒนา พื้นที่หนองใหญ่ หมู่ 1 ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ภาพข่าว  ภุชงค์ ทองมี (นะชุมพร)
ขับเคลื่อนโดย Blogger.