Header Ads

ชลบุรี - นักวิ่งกว่า 4,000 คน ร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง “ท่าเรือแหลมฉบังมินิมาราธอน ต่อต้านคอร์รัปชัน” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2562 ที่ ท่าเรือแหลมฉบัง  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  เรือโทยุทธนา โมกขาว ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานเปิดกิจกรรม เดิน-วิ่ง “ท่าเรือแหลมฉบังมินิมาราธอน ต่อต้านคอร์รัปชัน” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 โดยมีผู้บริหาร ตัวแทนผู้ประกอบการท่าเรือ พนักงานการท่าเรือฯ ผู้สนับสนุนการจัดงานและผู้เข้าร่วมการแข่งขันเดินวิ่งกว่า 4,000 คน


เรือโทยุทธนา กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการจัดงาน ทางท่าเรือแหลมฉบังมุ่งเน้นให้พนักงาน ผู้ประกอบการ ชุมชน และประชาชนทั่วไป ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการออกกำลังกายด้วยการ เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ ตลอดจนตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะนำไปสนับสนุนในการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ และอุปกรณ์ในอาคารผู้ป่วยใหม่ให้แก่โรงพยาบาลแหลมฉบัง ซึ่งเป็นโรงพยาบาลในพื้นที่ชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบังนอกจากความรับผิดชอบในการพัฒนาด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับชุมชนแล้ว อีกหนึ่งความรับผิดชอบที่สำคัญในฐานะประชาชนคนไทย คือ การร่วมกันสร้างจุดเปลี่ยนในการต่อต้านทุจริตคอรัปชั่นเพื่อสร้างสำนึกที่ดี และส่งมอบสังคมน่าอยู่ให้กับลูกหลานของเราต่อไปในอนาคต

ภาพ/ข่าว  ยืนยงค์ ยินดีทรง
ขับเคลื่อนโดย Blogger.