Header Ads

อุบลฯ วันนี้น้ำยังลดช้า 4 ซม.ส.ส.เขต6นำทีม ปปช.มอบถุงยังชีพ

อุบลฯ วันนี้น้ำยังลดช้า 4 ซม.ส.ส.เขต6นำทีม ปปช.มอบถุงยังชีพ
อุบลราชธานี-ทีมงานคณะกรรมาธิการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ป.ป.ช.) นำถุงยังชีพ จำนวน 1,429 ถุง แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม บ่างรายมีเด็กลอยคอว่ายน้ำเข้ามารับสิ่งของ ในขณะระดับน้ำเริ่มลดลงประมาณ 4 ซ.ม.
วันนี้(14  กันยายน2562)  นายธนะสิทธิ์   โควสุรัตน์ ส.ส.พรรคพลังประชารัตน์ เขตเลือกตั้งที่ 6 อุบลราชธานี และกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ(ปปช.) นำคณะ ลงเรือ นำถุงยังชีพ จำนวน 1,429 ถุง  น้ำดื่ม ซึ่งประกอบด้วยเครื่องอุปโภค/บริโภคตลอดจนเวชภัณฑ์ยาที่จำเป็นในเบื้องต้น  มอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี  เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นไปก่อน
โดยขณะนี้อำเภอพิบูลมังสาหาร มีพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม 7  ตำบล  83  หมู่บ้าน 10 ชุมชน  มีผู้ได้รับความเดือดร้อน 6,416 ครัวเรือน และมีผู้เดือดร้อนจำนวน 17,838 คน  น้ำท่วมบ้านพักอาศัย 3,184 หลัง  พื้นที่การเกษตร  5,784 ไร่  ถนน 57  สายและ สะพาน  18  แห่ง โดยในขณะที่นำสิ่งของมาช่วยเหลือนั้น เด็กชั้นประถมได้ลอยคอเข้ามารับ ทำให้เป็นที่น่าหวาดเสียวมาก ในขณะระดับน้ำมูลเริ่มลดระดับลงประมาณ 4 ซ.ม. ซึ่งขณะนี้ ทางจังหวัดและอีกหลายหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้ทยอยเข้าทำการช่วยเหลือในทุกพื้นที่แล้ว///////////////////////
ข่าวโดยฺฺฺฺฺ..... กฤษณะ วิลามาศ/อุบลราชธานี
ขับเคลื่อนโดย Blogger.