Header Ads

ราชบุรี - เกษตรราชบุรี จัดงาน“มหกรรมของดีและสินค้าเกษตรปลอดภัย ครั้งที่ 2”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ลานโปรโมชั่นชั้น 1 ห้างสรรพสินค้า เจเจ มอลล์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ นางอังคณา ชิตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมของดีและสินค้าเกษตรปลอดภัย ระดับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ครั้งที่ 2” โดยมีนายพินิจ เจริญเร็ว เกษตรจังหวัดราชบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานดังกล่าว ทั้งนี้กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ประกอบด้วย จังหวัดราชบุรี สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี ได้ร่วมกันจัดงาน “มหกรรมของดีและสินค้าเกษตรปลอดภัยระดับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1” ภายใต้โครงการพัฒนาขีดความสามารถการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย จากงบพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ได้กำหนดจัดขึ้น 2 ครั้ง ครั้งแรก ในระหว่างวันที่ 2-6 ส.ค. 62 ที่ ลานด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซารัตนาธิเบศร์ นนทบุรี ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก จึงได้จัดโครงการดังกล่าวเป็นครั้งที่ 2 ณ ลานโปรโมชั่นชั้น 1 ห้างสรรพสินค้า เจเจ มอลล์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ


สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรปลอยภัยของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ให้สามารถเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยเพิ่มพูลมูลค่า และรายได้ให้กับเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และวิสากิจชุมชน ซึ่งการจัดงาน“มหกรรมของดีและสินค้าเกษตรปลอดภัย ระดับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ครั้งที่ 2”ในครั้งนี้ ได้นำสินค้าทางเกษตร ที่มีกระบวนการผลิตที่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลัก มาจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยจำนวน 60 บูธ ประกอบด้วย ผลผลิตทางการเกษตร สินค้าเกษตรแปรูป หัตถกรรม และสิ่งทอ

ภาพ/ข่าว  สุจินต์ นฤภัย(เต้)
ขับเคลื่อนโดย Blogger.