Header Ads

อุทัยธานี-ร่วมกิจกรรม"รำลึก 29 ปี นาคะเสถียร"ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งและตรวจเยี่ยมหน่วยงานในท้องที่อำเภอลานสัก 1 กันยายน 2562เมื่อเวลา 08.30.น.ของวันที่ 1 กันยายน โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม นายนพดล พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์ นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ ส.ส.เขต 1 จ.อุทัยธานี นายชาดา ไทยเศรษฐ์ ส.ส.เขต 2 จ.อุทัยธานี นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการการจังหวัดอุทัยธานี นายธานี วงค์นาค นักวิชาการ ป่าไม้ชำนาญการ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช   หน่วยงานควบคุมไฟป่าห้วยขาแข้ง หน่วยงานรักษาพันธุ์ป่าไม้ห้วยขาแข้ง  พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนและเด็กนักเรียนที่เข้าร่วมงาน

นาย ธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นผู้กล่าวว่า กิจกรรม"รำลึก 29 ปี สืบ นาคะเสถียร"จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงการจากไปของสืบ นาคะเสถียร อดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งที่ทำอัตวินิบาตกรรมจบชีวิตตัวเองช่วงเช้าของวันที่ 1 กันยายน 2533 ภายในบ้านพักที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม ถึงวันที่ 1กันยายน 2562 โดยมียายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยจะมีการวางหรีด รำลึก สืบนาคะเสถียร มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าและนักเรียนจำนวน 58 ทุน การบรรยายและชมนิทรรศการ"Smart Patrol" และเรื่อง เสือ กิจกรรมเตรียมความพร้อมสัตว์ป่าก่อนปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติ จากคอกพักสัตว์ เนื้อที่กว่า 100 ไร่ เพื่อให้สัตว์ป่าปรับตัว ให้เข้ากับสภาพธรรมชาติ ก่อนปล่อยคืน สู่ธรรมชาติอย่างแท้จริงทั้งนี้ได้กำหนดแผนปฏิบัติงานกิจกรรมเพาะพันธุ์และปล่อยสัตว์ป่า กำหนดให้สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าทั้งประเทศรวม 25 สถานี เพาะพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 56 ชนิด 6,418 ตัว เพื่อปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ โดยในวันนี้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อให้สัตว์ได้คุ้นชินกับสภาพ นอกจากนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสัตว์ป่า ยังจะได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ และใช้ประโยชน์ สัตว์ป่าท่องเที่ยว เพื่อให้ประชาชนได้มีรายได้และเกิดความรัก หวงแหน เห็นคุณค่าในทรัพยากรสัตว์ป่าให้มากขึ้น และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอีกทางหนึ่งด้วย สัตว์ป่าที่นำมาปล่อยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้ตรวจสุขภาพและตรวจโรค เพื่อป้องกัรไม่ให้เป็นพาหะนะนำโรคไปสู่สัตว์ป่าในธรรมชาติอีกด้วย

ข่าวโดย  นายสำเนา ทองศรี  0613710441

ขับเคลื่อนโดย Blogger.