Header Ads

พ่อเมืองระยอง เปิดโรงทานเทศกาลรักษาศีล กินเจ ทําวัตร สวดมนต์ ปฏิบัติธรรม อิ่มบุญอิ่มใจ มหาบุญ เนื่องในเทศกาลถือศีลกินเจ ประจําปี 2562

เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 28 ก.ย.2562 ที่วัดป่าประดู่ (พระอารามหลวง) อําเภอเมือง จังหวัดระยอง นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดโรงทานเทศกาลรักษาศีล กินเจ ทําวัตร สวดมนต์ ปฏิบัติธรรม อิ่มบุญอิ่มใจ มหาบุญ เนื่องในเทศกาลถือศีลกินเจ ประจําปี 2562 โดยมีนายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายอินทรีย์ เกิดมณี ปลัดจังหวัดระยอง นายสุพจน์ ต่ออาจหาญ นายอำเภอเมืองระยอง หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า และประชาชนในพื้นที่ ร่วมในพิธีกินเจอย่างคึกคัก ทั้งนี้การเปิดโรงทานให้ประชาชนได้สวดมนต์ไหว้พระ รักษาศีล อิ่มบุญอิ่มใจ ในการปฏิบัติธรรมดังกล่าว สืบเนื่องจากวัดป่าประดู่ (พระอารามหลวง)มีความพร้อม มีพระโพธิสัตว์กวนอิ่มหยกขาว พระพุทธไสยาสย์ ท่านอน ตะแคงซ้าย ซึ่งเป็นที่เคารพบูชากราบไหว้ของประชาชนทั่วไป
         พระครูโสภิตปัญญากร เจ้าอาวาสวัดป่าประดู่ (พระอารามหลวง) เปิดเผยว่า การเปิดโรงทานเทศกาลกินเจขึ้น เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มาปฏิบัติธรรม ร่วมรักษาศีลกินเจทําวัตรสวดมนต์ ฟังบรรยายธรรม ปฏิบัติธรรม อิ่มบุญอิ่มใจ ควบคู่กันไปในช่วงเทศกาลกินเจด้วย เพื่อเป็นสิริมงคลชีวิตแก่ตนเองและครอบครัว สําหรับโรงทานเทศกาลรักษาศีลกินเจ วัดป่าประดู่ (พระอารามหลวง) ดังกล่าว จะเปิดให้ประชาชนเข้ามาทําวัตร สวดมนต์ ฟังบรรยายธรรม ปฏิบัติธรรม ลด ละ เลิก การทานเนื้อสัตว์ เป็นเวลา 9 วัน ระหว่างวันที่ 28 กันยายน – 8 ตุลาคม 2562 โดยจะเปิดโรงทานวันละ 3 มื้อ เช้า กลางวัน และเย็น


ภาพ/ข่าว  ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.