Header Ads

แถลงข่าวการจัดงานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพง ประจำปี 2562

เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 23 กันยายน 2562 ที่ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล? สาขากำแพงเพชร ชั้น 1 อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีจัดการแถลงข่าวการจัดงานประเพณี "สารทไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพง" ประจำปี 2562 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัด กำแพงเพชร ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองกำแพงเพชร นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร นายกเทศมนตรีตำบลนครชุม และสื่อมวลชนทุกสาขา เข้าร่วมจำนวนมาก
ตามที่จังหวัดกำแพงเพชร ได้กำหนดจัดงานประเพณี "สารทไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพง" ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 28 กันยายน - 7ตุลาคม 2562  ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร เพื่อเผยแพร่ผลิตผลทางการเกษตร ของดีเมืองกำแพงเพชรตลอดจนอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชรให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายยิ่งขึ้น  จึงจัดให้มีการแถลงข่าวดังกล่าว ในพิธีแถลงข่าวได้จัดให้มีการเชิญชมชุดตำนานเพลงชากังราวเสน่ห์แม่สาวคลองสวนหมาก จากกลุ่มศิลปินดันชรา เพชรชากังราว เชิญชมชุดกวนกระยาสารกประเภทลีลาชนะเลิศประจำปี 2561 ที่ผ่านมา จากนั้นนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร แถลงข่าวเกี่ยวกับการจัดงานประเพณี "สารทไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพง" ประจำปี พ.ศ.2562 นายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร แถลงข่าวเกี่ยวกับการประกวดธิดากล้วยไข่ซึ่งในปีนี้มีสาวงามเข้าร่วมประกวดถึง 43 คน นายเทวัญ หุตะเสวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร แถลงข่าวเกี่ยวกับการทอดผ้าป่าแถวการใส่บาตรข้าวสุกข้าวต้มลูกโยน และพิธีบวงสรวง การแสดงศิลปวัฒนธรมและขบวนแห่รถกล้วยไข่ พ.ต.อ.วรชิต จันทร์วงศ์ ผู้กำกับการตำรวจภูธรเมืองกำแพงเพชร แถลงข่าวเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการจัดงาน นายสุนทร รัตนากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร แถลงเกี่ยวกับการสนับสนุนการจัดงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนายอภิวัฒน์ ทับทิมโต ผอ.ททท.สำนักงานสุโขทัย ได้แถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่อง"การสนับสนุนการจัดงานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่และ ของดีเมืองกำแพง การส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชร"  การจับฉลากของผู้สมัครเข้าประกวดธิดากล้วยไข่ ประจำปี 2562 การร่วมกันตอบข้อซักถามสื่อมวลชน จนเสร็จสิ้นการแถลงข่าวเวลา 17.00 น.

ภาพ/ข่าว  สุเทพ อินทจันทร์
ขับเคลื่อนโดย Blogger.