Header Ads

ชลบุรี - กรมโรงงานฐานทัพเรือสัตหีบ จัดพิธีอำลาชีวิตการรับราชการผู้ครบเกษียณ ประจำปี 2562

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 19 ก.ย.62 พลเรือตรี วรวัฒน์ สุขชัย เจ้ากรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตรับราชการของผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ของกรมโรงงานฐานทัพเรือสัตหีบ เข้าร่วมในพิธี ณ สโมสรริมน้ำ กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
พลเรือตรี วรวัฒน์ สุขชัย เจ้ากรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ กล่าวว่า เนื่องในโอกาสที่กรมโรงงานฐานทัพเรือสัตหีบ มีเพื่อนข้าราชการและลูกจ้างประจำ ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่มาจนครบเกษียณอายุราชการ และขอลาออกก่อนครบกำหนดเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 30 กันยายน 2562 นั้น วันนี้จึงเป็นโอกาสอันดีที่พวกเราชาวกรมโรงงาน จะมอบความหวังดีและไมตรีจิตเพื่อแสดงถึงความผูกพันที่มีต่อท่านด้วยความจริงใจ และขอขอบคุณทุกท่าน ที่ได้ทุมเทแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ และอดทนมาตลอดระยะเวลาการรับราชการ ท่านทั้งหลายเปรียนเสมือนฟันเฟืองที่สำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วย โดยได้นำความรู้ความสามารถ ความชำนาญและทักษะต่างๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน ทำให้งานลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ นำพาชื่อเสียงและความเจริญก้าวหน้ามาสู่ทุกท่านและหน่วยงานมาโดยตลอด สมควรได้รับการยกย่องและสรรเสริญเป็นอย่างยิ่ง
ภาพ/ข่าว เจี๊ยบโฟกัส ทีมข่าวรอบรั้วภูธร/TV13สยามไทย 082-531-3717
ขับเคลื่อนโดย Blogger.