Header Ads

ประชาชนร่วมฟื้นฟูปรับภูมิทัศน์ วัดจอมคีรีนาคพรต (วัดเขา) และกำหนดจัดงานวัดเขาประจำปี 2562

พลตรีสุวิทย์  แม้นเหมือน เป็นประธานการประชุม เปิดเผยว่า การประชุมครั้งนี้ จะมีเรื่องพิจารณาด้วยกัน 2 เรื่อง เรื่องแรก จะเป็นนำเสนอความก้าวหน้าและหารือ ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ของวัด และเรื่องที่ 2 การจัดงานประจำปี หรือ งานวัดเขา ซึ่งวันนี้ได้รับความเมตตา จาก พระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ รักษาการ เจ้าอาวาสวัดจอมคีรีนาคพรต(วัดเขา)  ได้เข้าประชุมกับคณะกรรมการด้วย สืบเนื่องจากการแต่งตั้งกรรมการวัดจอมคีรีนาคพรต โดยมี พลตรีสุวิทย์ แม้นเหมือน เป็นประธานกรรมการ ทำหน้าที่บริหารจัดการ บำรุงรักษา จัดกิจการและศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตามพระธรรมวินัย หลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งแล้ว คณะกรรมการได้ทำพิธีบวงสรวง ส่ิ่งศักดิ์สิทธิ์   พร้อมด้วยคณะกรรมการรวม 25 คน ก่อนที่จะเข้าปรับปรุงภูมิทัศน์  โดยมี พระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์ และ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 31 เป็นประธานที่ปรึกษาฝ่ายฆราวาส  ทั้งนี้ยังจะมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพิ่มเติมในลำดับต่อไป เพื่อร่วมกันดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์            สำหรับการปรับปรุงภูมิทัศน์ในขณะนี้คณะกรรมการร่วมกับผู้นำชุมชน  ทหาร และ ประชาชนในบริเวณใกล้เคียง ร่วมกันทำความสะอาด ปรับแต่งกิ่งไม้ในบริเวณวัด ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาต่อไป  สำหรับวัดจอมคีรีนาคพรต (วัดเขา) เป็นวัดเก่าแก่ในประวัติศาสตร์มายาวนาน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2015 ในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ มีชื่อเรียกดั้งเดิมว่า “วัดลั่นทม” ในอดีตวัดเขาจะจัดงานประจำปีที่ชาวบ้านจะรอคอยเพื่อมาเที่ยวงาน เราเรียกกันติดปากว่า “งานวัดเขา” และมีประเพณีการแข่งขันเรือยาวในช่วงของการจัดงานทุกปี แต่ภายหลังไม่มีการจัดแข่งขันเรือยาวมานานมากจนถึงปัจจุบัน
         ในการส่วนของการจัดงานวัดเขาปีนี้ ขัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม ถึง วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 รวม 9 วัน 9 คืน   ทางวัดได้จัดสถานทีทำบุญไหว้พระไว้ 2 แห่ง ทั้งด้านล่าง และ บนยอดเขา  เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุที่ขึ้นเขาไม่ไหว โดยจะเน้นการสร้างความศรัทธาให้กับประชาชนที่มาทำบุญในงานวัดเขา  โดยจะเชิญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 31 เป็นประธานเปิดงาน และ มี พระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ รักษาการเจ้าอาวาสวัดฯ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ภาพ/ข่าว  ต้อย รอบรั้วปากน้ำโพ รายงาน 0619525644
ขับเคลื่อนโดย Blogger.