Header Ads

ชุมพร - ประเพณีการแข่งขันเรือยาว ขึ้นโขนชิงธง ชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี 2562


วันที่ 13 กันยายน 2562 นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน เปิดงาน การแข่งขันเรือยาว ขึ้นโขนชิงธง ชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี 2562 ณ คลองหัววัง-พนังตัก ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

โดย.พิธีเปิด มีข้าราชการ หัวหน้าส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง  วัตถุประสงค์ของการแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธง เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


พร้อมกับอนุรักษ์ประเพณีการแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธง ให้เกิดความรัก ความสามัคคี ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยว ของชาวจังหวัดชุมพร การแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-15 กันยายน 2562นี้

ภาพ/ข่าว  ภุชงค์ ทองมี (นะ ชุมพร)
ขับเคลื่อนโดย Blogger.