Header Ads

ร้อยเอ็ด-ผวจ.ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉิน(อุทกภัย) ส่วนหน้าที่อำเภอเสลภูมิ เตรียมพร้อม ตลอด 24 ชั่วโมง

วันนี้เสาร์ 31 ส.ค.2562นายวันชัย  คงเกษม ผวจ.ร้อยเอ็ด ออกตรวจเยี่ยม ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉินจากอุทกภัยส่วนหน้า  โดยมีนายเลิศบุศย์  กองทอง  รอง ผวจ.ร้อยเอ็ด เป็นผู้จัดการ(Emergency Manager)”ที่ ศาลากลางหมู่บ้านท่าเยี่ยม ม.5 ต.วังหลวง อ.เสลภูมิ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือมวลน้ำที่อาจจะล่นตลิ่งและพนังกั้นลำน้ำ พะยังตลอก 24 ชั่วโมง
สืบเนื่องจากพายุโซลร้อน"โพดุล"เคลื่อนตัวพัดผ่านประเทศไทยในช่วงวันที่ 29 ส.ค-1 ก.ย.2562 อาจจะมีมวลน้ำไหลจากต้นน้ำที่อำเภอเขาวง จ.กาฬสินธ์ ไหลตามลำน้ำพะยังเกิดภาวะล่นตลิ่งจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากส่งผลกระทบ สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้

นายทรงศักดิ์  เสาวัง ผู้อำนวยการส่วนวางแผนงานจาก สำนักงานชลประทานที่ 6 ขอนแก่น เปิดเผยกับทีมข่าวว่า ภาวะฉุกเฉินมีตัวแปรไม่เหมือนภาวะปกติระยะเวลาในการจัดการ มีอยู่อย่างจำกัดต้องรวดเร็วแข่งกับเวลาเพื่อรักษาชีวิตทรัพย์สินของผู้ประสบอุทกภัย ช่วงนี้การปฎิบัติเปิดประตูระบายน้ำ 4 ประตู ช่วงรอยต่อ กม.12 โพนทอง-เสลภูมิ ตัดพนังกั้นน้ำลำพะยังช่วงบ้านบากโนนสวรรค์ ม.2 ต.บึงเกลือ เพื่อระบายน้ำเข้าบึงเกลือ และอ่างปลาคูณ ที่ ต.ขวาว อ.เสลภูมิ.

ข่าวโดย  สุเทพ  ลอยแก้ว  092 714 7488

ขับเคลื่อนโดย Blogger.