Header Ads

ชลบุรี - ท่าเรือแหลมฉบัง สานสัมพันธ์สื่อมวลชน “มิตรภาพ ผูกพัน 2019”

เมื่อวันที่ 12  กันยายน 2562 ที่ อนันตา ริเวอร์ฮิลส์ รีสอร์ท อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี นางพรทิพา ทวีนุช ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป เป็นประธานในการเปิดงาน “ท่าเรือแหลมฉบัง สานสัมพันธ์สื่อมวลชน” ประจำปี 2562 โดยมี ผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง และสื่อมวลชนในพื้นที่ภาคตะวันออก เข้าร่วมงานในครั้งนี้
สำหรับการจัดกิจกรรมนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อขอบคุณสื่อมวลชนที่ให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ บทบาท หน้าที่ โครงการพัฒนาต่าง ๆ และข่าวสารของท่าเรือแหลมฉบังมาอย่างต่อเนื่อง  และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง สื่อมวลชน กับท่าเรือแหลมฉบังอีกด้วย

ภาพ/ข่าว  ยืนยงค์ ยินดีทรง
ขับเคลื่อนโดย Blogger.