Header Ads

ไม่ลืมคุณครู ผอ.เกษียณ ศิษย์เก่ามอบ 1 ล้าน บริจาคให้ ร.ร.เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม

ที่โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม ตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ได้มีการจัดงาน "เกษียณ เกษมสุข" ขาว-แดงสัมพันธ์ โดยโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม ร่วมกับคณะศิษย์เก่า ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา และคณะครู ร่วมกันจัดงานมุทิตาจิตเนื่องในการเกษียณอายุราชการของ ผอ.บุญเนือง เพชรเล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม และครูสมภา นาวานุกูล, ครูวิไล คัมภีรกิจ ที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความเข้มแข็ง เสียสละ และอดทน ทั้งกำลังสติปัญญา กำลังกาย กำลังใจ อบรมสั่งสอนศิษย์ให้ได้เติบโตเป็นคนดี มีความสามารถ จนถึงวันเกษียณอายุราชการในวันนี้ โดยมีคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง นักเรียน และกรรมการสถานศึกษามาร่วมงานเป็นจำนวนมาก พร้อมยังได้รับเกียรติจาก นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานอีกด้วย ซึ่งภายในงานมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน หนังตะลุง ของนักเรียนโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม รวมทั้งรำวงเวียนครก ที่มาสร้างสีสันได้เป็นอย่างดี    นอกจากนี้คณะศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน และร่วมกันมอบเงินทุนให้แก่โรงเรียนเป็นจำนวนมาก โดย บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ซึ่งมีผู้บริหารบริษัทเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียน ได้มอบเงินบริจาคให้ โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม จำนวน 1 ล้านบาท โดยมี นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นผู้รับมอบและส่งต่อให้แก่คณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อดำเนินการกิจการของโรงเรียนและร่วมกันพัฒนาโรงเรียนต่อไป


ภาพ/ข่าว ภุชงค์ ทองมี(นะ ชุมพร)รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.