Header Ads

19 - 23 ก.ย.62 เที่ยวชมวิถี 5 หมู่บ้าน ของดีเมือง "๑๐๑" ครบที่เดียวที่โรบินสันร้อยเอ็ด

        *วันนี้ 20 ก.ย. 2562 ณ.เวลา 17.00 น. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) สาขาร้อยเอ็ด. เลขที่ 137 หมู่ที่ 3 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด นายวันชัย  คงเกษม ผวจ.มอบหมายให้นายดำรงค์ ศิริวิชย อิ่มวิเศษ รองฯ ผวจ.ร้อยเอ็ด  เป็นประธานเปิดงาน โครงการหมู่บ้าน OTOP  เพื่อการท่องเที่ยว จัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็น"โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม "นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสเสน่ห์ของชุมชน ด้านสถานที่  อาหาร  วิถีชีวิตพร้อมผลิตภัณฑ์ต่างๆจากชุมชนประกอบไปด้วย


     **1.บ้านโนนใหญ่ ม.1 ต.คำผอุง  อำเภอโพธิ์ชัย   จากตัวจังหวัด 65 กม ถนหมายเลข รอ.4026. ถิ่นไดโนเสาร์ ชมทิวทัศน์ภูผางาม  หอมมวลมาลย์ดอกไม้ป่าในดงแม่เผต
        2.บ้านดงเย็น  (เมืองขอมโบราณ)  ม.4 ต.เด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี สถานที่ท่องเที่ยว บ่อพันขัน บ่อน้ำขนาด กว้าง 6 นิ้วลึก 12 นิ้ว ชาวบ้านถิ่นนี้มีความเชื่อว่า สถานที่นี้คือ พระโมคคัลลาส์เสด็จลงมาปราบพยานาค เมื่อคราวขึ้นสู้กับนกอินทรีย์
        3.บ้านป่าน ม.6 ตำบลดงสิงห์  อำเภอจังหาร  ชุมชนชวนเที่ยวเนืองจากมีความหลากหลายทั้งทางวัฒนธรรม อาหารท้องถิ่น เมนูที่แสนอร่อยใครมาต้องชิม!!!
        4.บ้านหนองบัวดอนต้อน  ม.8 ตำบลโพนทราย  อำเภอโพนทราย  สถานที่ท่องเที่ยว "ต้นยางหิน 2,000 ปี "ห่างจากจังหวัดประมาณ 85 กม.ถนนทางหลวงจังหวัดร้อยเอ็ด -สุวรรณภูมิ
        5.บ้านป่ากุง ม.11 (วิถีธรรมะปฎิบัติบูชา)  ต.ศรีสมเด็จ  อำเภอศรีสมเด็จ สถานที่ท่องเที่ยว มณฑปเจดีย์ หลวงปู่ศรีมหาวิโร  เจดีย์หินทราย(แบบจำลอง บรมพุทโธ) โบสถ์เก่าโบราณ


      ***นางสาวณัฐสมน ธาตุคำภู  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพูดถึงโครงการหมู่บ้าน "OTOPเพื่อการท่องเที่ยว" เป็นการเชื่อมโยงสินค้า  OTOP ที่สะท้อนอัตลักษณ์  ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตในท้องถิ่น คนร้อยเอ็ด   เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน รวมพลังชุมชนในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ช่วยสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตกระตุ้นเศรษฐกิจและสังคม (พาเลาะ-พาเล่น-ร้อยเอ็ด...จบในที่เดียว)มาเด้อนางเอ๋ยคำเอ่ยอ้ายจิพานางเลาะ


ภาพ/ข่าว  สุเทพ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.