Header Ads

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง โชว์เครื่องมือ​อุปกรณ์​การฝึกโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานที่จะนำมาฝึกทักษะแรงงานรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง โชว์เครื่องมือ​อุปกรณ์​การฝึกโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานที่จะนำมาฝึกทักษะแรงงานรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 18 ก.ย.2562 ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง อ.เมือง จ.ระยอง นางดรุณี นิธิทวีกุล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง พาคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง นำโดยนายสุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เยี่ยมการสาธิตการใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ ซึ่งเป็นครุภัณฑ์การฝึกโครงการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อนำมาฝึกทักษะแรงงานรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC งบประมาณ ปี 2561และ 2562 รวมเป็นเงินกว่า 25 ลบ. ประกอบด้วย อาคารและศูนย์ฝึกอบรมต่างๆ เช่น ชุดการสาธิตการประยุกต์ใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมในระบบอัตโนมัติ ชุดฝึกทักษะทางด้านแมคคาทรอนิกส์และชุดฝึกแมคคาทรอนิกส์ชั้นสูง และห้องฝึกอบรมการออกแบบประยุกต์ใช้ระบบสื่อสารไร้สายในระบบอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ชุดควบคุมเครื่องกลึงและเครื่องกัด CNC ระดับ 1 ชุดหุ่นยนต์เชื่อมพร้อมอุปกรณ์ สถานที่ฝึกอบรมและทดสอบช่างไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ ช่างยนต์และรถจักรยานยนต์ เป็นต้น

ทั้งนี้ ครุภัณฑ์ดังกล่าว จัดซื้อตามแผนบูรณาการขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อนำมาฝึกทักษะให้กับแรงงาน เพื่อเป็นการรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งจังหวัดระยอง เป็น 1 ใน 3 จังหวัดที่ถูกกำหนดให้เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก .....

ภาพ/ข่าว  ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.