Header Ads

จังหวัดนครสวรรค์นำสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่น จาก15 อำเภอ มาแสดงและจำหน่ายบริเวณหน้าป้ายอุทยานสวรรค์ ระหว่าง 28-30 กันยายน 2562

จังหวัดนครสวรรค์นำสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่น จาก15 อำเภอ มาแสดงและจำหน่ายบริเวณหน้าป้ายอุทยานสวรรค์ ระหว่าง 28-30 กันยายน 2562 นี้ พร้อมแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเด่นแต่ละอำเภอ
     ที่บริเวณหน้าป้ายอุทยานสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ นายอรรถพร  สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 28 – 30 กันยายน นี้ มีสินค้าชุมชนจาก 15 อำเภอ มาจัดแสดงและจำหน่าย เกือบ 70 ร้าน ซึ่งมีทั้งชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 15 ร้าน OTOP Mobile 32 ร้าน และ  OTOPชวนชิม 20 ร้าน โดยแต่ละร้านค้าล้วนแสดงอัตลักษณ์ วัฒนธรรมประเพณี และวิถีชุมชน แต่ละแห่งพร้อมแนะนำข้อมูล แหล่งท่องเที่ยวเด่นที่ต้องไปสัมผัสในพื้นที่ ให้นักท่องเที่ยวเลือกชมซึ่งมีความหลากหลายทั้งด้านอาหารพื้นบ้าน  เทศกาลท้องถิ่น แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ การท่องเที่ยวโดยชุมชน หรือการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เป็นต้น

ข่าวโดย!!!!ต้อย รอบรั้วภูธร 0619525644!!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.